Projekty realizowane ze środków publicznych

Umowy podpisane przez Fundację Greenmind w roku 2013:

  • Umowa z ECORYS Polska Sp. z o.o. – firmą, która w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, wykonuje zadania Operatora Grantu Blokowego utworzonego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – na realizację projektu pt. Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian, umowa nr 0040/M/3/2013 z dnia 9 października 2013 roku.

W latach 2010-2012 Fundacja nie podpisała żadnych umów na projekty realizowane ze środków publicznych.

Projekty realizowane z innych środków

Umowy podpisane przez Fundację Greenmind w roku 2014:

  • Umowa, z Fundacją im. Stefana Batorego, dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), na realizację projektu pt. Shadow Report z wykonania Konwencji z Aarhus, umowa o dotację dotycząca wniosku nr E2/1200 z dnia 29 września 2014 roku.

W latach 2010-2013 Fundacja nie podpisała żadnych umów na realizację projektów ze środków pochodzących z biznesu, innych podmiotów lub osób indywidualnych.