Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jest partnerem w projekcie pt. „Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian” realizowanym przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Razem z Koalicją Polskich Pozarządowych Organizacji Ekologicznych na rzecz Funduszy Unijnych uczestniczymy aktywnie w programowaniu funduszy europejskich w Polsce na lata 2014-2020.