Nowelizacja bez rewelacji

Pod koniec kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się raport z konsultacji projektu ustawy o zmianie Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Stopień uwzględnienia zgłoszonych uwag, dotyczących zapisów wynikających z Konwencji z Aarhus, co najmniej rozczarowuje.

Pokaż całość »

Miasto Włocławek inwestorem zastępczym koncernu ENERGA?

W dniu 26 lutego br. ENERGA S.A. i ENERGA Invest S.A. zawarły porozumienie z Gminą Miasto Włocławek w sprawie nowego stopnia na Wiśle poniżej Włocławka. Z treści porozumienia wynika, że Miasto Włocławek ma w imieniu ENERGI starać się o decyzję środowiskową na budowę nowego stopnia na Wiśle.

Pokaż całość »

Programem wieloletnim w Mierzeję i Zalew

Zakończyły się konsultacje społeczne programu wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W uwagach przekazanych Urzędowi Morskiemu w Gdyni Fundacja Greenmind wykazała, że konsultowane dokumenty z uwagi na niską jakość i liczne wewnętrzne sprzeczności w ogóle nie powinny ujrzeć światła dziennego.

Pokaż całość »