Dzięki wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej rusza strona www Fundacji. Ma ona przede wszystkim służyć promocji projektu Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian, problemów w nim poruszanych oraz wyników podejmowanych działań.

Fundacja Greenmind rozpoczęła w październiku 2013 roku, dzięki dofinansowaniu w ramach Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, realizację projektu, którego celem jest:

  • ocena polskiego modelu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, oraz zapewniania udziału społeczeństwa w decyzjach dotyczących środowiska,
  • zainicjowanie zmian na rzeczywistej możliwości wpływu obywateli na decyzje dotyczące środowiska, w którym żyją.

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy informacje dotyczące uwarunkowań prawnych i korzyści z uspołeczniania procesu decyzyjnego. Będziemy zamieszczać też informacje o wynikach monitoringu wdrażania Konwencji z Aarhus w Polsce, prowadzonego w projekcie. Znajdą się tu także relacje z projektowych wydarzeń – warsztatów i konferencji. Poza tym, na stronie Fundacji poruszać będziemy także inne tematy ważne dla skutecznej ochrony środowiska, zarówno w skali krajowej jak i globalnej. Skupimy się przede wszystkim na ochronie różnorodności biologicznej, gospodarce wodnej, transporcie oraz na programowaniu i wydawaniu funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Będziemy tu zamieszczać informacje na temat działań podejmowanych przez Fundację w tym zakresie, a także autorskie komentarze do istotnych – naszym zdaniem – wydarzeń i doniesień medialnych, krajowych i zagranicznych. Będziemy też zwracać uwagę na ciekawe inicjatywy i działania innych organizacji i instytucji. Mamy nadzieję, że strona zainteresuje internautki i internatów i, że razem włączymy zielone myślenie, zarażając nim stopniowo coraz więcej ludzi.

Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter