Podejmowane przez różne organy decyzje dotyczące środowiska przekładają się na jakość życia każdego mieszkańca naszego kraju. Z tego powodu każdy z nas ma prawo i powinien angażować się w proces podejmowania tych decyzji. Każdy obywatel powinien także posiadać pełen dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, którymi dysponują władze. Stwarza to podstawy równoprawnego uczestniczenia w procesie konsultacyjnym i pozwala mieć rzeczywisty wpływ na kształtowanie przyjmowanych przez administrację publiczną rozwiązań. I choć międzynarodowe i krajowe prawo zapewniają obywatelom dostęp do informacji o środowisku i do udziału w podejmowaniu decyzji, to praktyka pozostawia wiele do życzenia, a świadomość i wiedza obywateli wciąż są niepełne.

Odpowiedzią na braki wiedzy obywateli i „kulejącą” praktykę administracji mają być warsztaty Fundacji Greenmind i Polskiej Zielonej Sieci zatytułowane  „Masz prawo wiedzieć, masz prawo decydować” - Prawo do informacji o środowisku i jego ochronie oraz udział obywateli w decyzjach wpływających na jego stan.

Podczas dwudniowego  warsztatu poznasz swoje prawa dotyczące dostępu do informacji o środowisku i o jego ochronie oraz udziału w decyzjach dotyczących środowiska. Dowiesz się także, jak realizacja tych praw wygląda w Polsce w praktyce. I, co najważniejsze, będziesz mógł pod okiem ekspertów nauczyć się, jak skutecznie korzystać z tych praw, dla dobra ludzi i środowiska. Zapraszamy wszystkich chcących działać lub już aktywnych na poziomie lokalnym i regionalnym, lokalnych liderów i aktywistów, także związanych z organizacjami pozarządowymi.

Podstawowe informacje

Termin: 8-9 maja 2014 r.

Program: do pobrania

Miejsce: Warszawa

Zgłoszeniado 24 kwietnia na formularzu on-line:

https://docs.google.com/forms/d/1f_-Nk4Ov4CWpFSpBthPITT7nDMHtMCLafXaaxpMEVys/viewform

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc na warsztatach, kwalifikacja odbędzie się na podstawie informacji zamieszczonej w  formularzu rejestracyjnym. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane 25 kwietnia.

Koszty: Warsztaty są bezpłatne. Koszt noclegów i posiłków pokrywają organizatorzy, przewidziano zwrot kosztów podróży osobom spoza Warszawy.

Uwaga: Ze względu na moduły praktyczne, uczestnicy muszą dysponować sprzętem komputerowym z bezprzewodowym dostępem do Internetu.

Szczegółowe informacje: Magda Klarenbach, klara@zielonasiec.pl, tel. 12 431 28 08

Warsztaty realizowane w ramach projektu „Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian” przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat projektu: www.greenmind.pl.

Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter