Polskie urzędy powszechnie utrudniają obywatelom dostęp do informacji o środowisku. Ponad 10% urzędów gmin i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska niezgodnie z prawem odmawia udostępnienia dokumentów, a 80% urzędów nie dotrzymuje ustawowych terminów – takie są wyniki badań zaprezentowanych dzisiaj przez Fundację Greenmind na konferencji podsumowującej projekt „Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Raport „Dostęp do informacji o środowisku i udział w decyzjach dotyczących środowiska: społeczna kontrola praktyk administracji publicznej”  pokazuje, że polska administracja publiczna ma ewidentny problem z wdrażaniem postanowień Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, tzw. Konwencji z Aarhus.

Jak wynika z badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 320 gmin i 16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska powszechnie mamy do czynienia z niezgodnymi z prawem odmowami udostępniania informacji, pobierania nieuzasadnionych opłat, przekraczania ustawowych terminów i utrudniania społeczeństwu uczestniczenia w postępowaniach administracyjnych poprzedzających wydanie decyzji dotyczących środowiska i jego ochrony.

Raport z badań przeprowadzonych w projekcie można znaleźć tutaj.

 

Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter