Bezwarunkowe prawo zajęcia Twojej posesji pod odwierty gazu łupkowego, ograniczenie możliwości odwołań od decyzji administracji, zawieszenie większości porządku prawnego regulującego poszukiwanie i wydobywanie gazu i ropy w imię interesów 50 firm wydobywczych, wydawanie zgody na wiercenia w ciągu 30 dni i ekspresowe tempo wydawania innych decyzji.

To nie dekret gubernatora stanu z okresu podboju „dzikiego zachodu” Ameryki, lecz projekt specustawy o wydobywaniu gazu łupkowego (węglowodorów), przygotowany w demokratycznym państwie Unii Europejskiej w XXI wieku. Projekt specustawy łupkowej, przygotowany przez Ministra  Skarbu Państwa (http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/244500) funduje obywatelom Polski podróż do odległych w czasie i przestrzeni krajów z epoki kolonialnego podboju. Projekt nie tylko stanowi zagrożenie dla środowiska, ale podważa demokratyczny ład prawny charakteryzujący współczesne kraje Unii Europejskiej. Komentarz Fundacji  w zakładce komentujemy rzeczywistość

Z tekstem projektu ustawy można zapoznać się tutaj.

Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter