Wyrok Trybunału Sprawiedliwości: wycinka w Puszczy Białowieskiej łamie prawo

Stanowisko koalicji organizacji pozarządowych

(ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Fundacja Dzika Polska, Greenpeace Polska, Fundacja Greenmind, OTOP, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska)

 

Trybunał Sprawiedliwości, najważniejszy unijny sąd, wydał dziś wyrok w sprawie Puszczy Białowieskiej. Stwierdza w nim, że zwiększona wycinka w Puszczy, którą zarządził Jan Szyszko, łamie unijne prawo. Wyrok obowiązuje od momentu ogłoszenia, czyli od dziś. Minister Środowiska musi więc niezwłocznie się do niego dostosować.

Jako koalicja organizacji pozarządowych (ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Fundacja Dzika Polska, Greenpeace Polska, Fundacja Greenmind, OTOP, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska) uważamy, że wyrok Trybunału to gorzka lekcja, którą przyszło odebrać Ministrowi Środowiska. Cieszy nas oczywiście, że unijne prawo, które chroni najcenniejsze miejsca w Europie, ocaliło Puszczę Białowieską przed intensywną wycinką, która zmieniłaby ten unikat na skalę światową w zwykły gospodarczy las. Jest to wielka wygrana wszystkich Polek i Polaków, którym na sercu leży polskie dziedzictwo przyrodnicze.

Jednocześnie przykro nam, że polski minister potraktował Puszczę Białowieską, nasz przyrodniczy Wawel, jak zwykły gospodarczy las i powstrzymała go dopiero interwencja Trybunału.

Apelujemy do ministra Kowalczyka, by unieważnił dokumenty, które pozwoliły na tę wycinkę. Teraz wszelkie decyzje dotyczące pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej będą rozpatrywane z punktu widzenia zgodności z tym wyrokiem. Za jego zignorowanie grożą wielomilionowe kary.

Wierzymy, że minister powróci do działań na rzecz tego, by chronić, a nie wycinać Puszczę Białowieską.Jak to właściwie robić pokazał wiele lat temu między innymi prezydent Lech Kaczyński. Jego projekt rozszerzenia parku narodowego z 2006 roku wciąż jest dobrym punktem wyjścia do myślenia o przyszłości Puszczy.

Uważamy, że cała Puszcza Białowieska powinna mieć najwyższą formę ochrony przewidzianą w polskim prawie, jaką jest park narodowy. Tylko takie rozwiązanie pozwoli na trwałe ocalenie tego wyjątkowego lasu  i zachowanie jego walorów przyrodniczych, tak by mógł służyć przyszłym pokoleniom i wspierać rozwój gospodarczy regionu w oparciu o turystykę.

Dla przypomnienia, na podstawie zaskarżonych decyzji zwiększających wycinkę w Puszczy od początku 2017 roku wycięto ponad 190 tys m3 drewna czyli ok. 180 tysięcy drzew. Ponad połowę drzew wycięto w najstarszych, ponadstuletnich, podlegających ochronie częściach lasu. Jest to 4 razy  więcej niż wynosi początkowo zakładane  średnioroczne pozyskanie. Tak intensywne wyręby notowano ostatnio 30 lat temu, w okresie PRL.

 

 

Kontakt:

Katarzyna Kościesza, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, tel.:  733 206 135, kkosciesza@clientearth.org

Adam Bohdan, Dzika Polska, tel.: 532 284 313,  adam.bohdan@wp.pl

Przemysław Chylarecki, Greenmind, tel. 604 555 862,  pch@miiz.waw.pl

Krzysztof Cibor, Greenpeace Polska, tel. 737 492 266, krzysztof.cibor@greenpeace.org

Dorota Ochocinska , Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, tel.600 313 320, dorota.ochocinska@otop.org.pl

Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329, suchy@pracownia.org.pl

Dariusz Gatkowski, WWF Polska, tel. 785 851 401,  dgatkowski@wwf.pl

Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter