Dziś Koalicja Ratujmy Rzeki, której Fundacja Greenmind jest współzałożycielem,  skierowała do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej list otwarty, w którym domaga się odstąpienia od bezsensownych planów zamiany polskich rzek w barkostrady.

KRR pyta Ministra:

Kiedy zobaczymy studia wykonalności, analizy popytu i podaży, analizy efektywności ekonomicznej? Kiedy programy żeglugowe zostaną poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko?

Domagamy się, aby do czasu zakończenia prac nad programem rozwoju żeglugi, przestać trwonić pieniądze publiczne na kosztowne dokumentacje kolejnych  inwestycji.

Dane i liczby nie pozostawiają wątpliwości: To kolej, a nie barki, powinna być w polskich warunkach alternatywą dla transportu samochodowego:

- Istniejąca sieć kolejowa: 19 tys. km, drogi wodne (dopiero planowane): 3,5 tys. km

- Koszty inwestycyjne: kolej – 67 mld zł, drogi wodne – ponad 200 mld zł

- Prędkość przewozowa: kolej – 60 km/h, barki – 10 km/h

- Emisja CO2: kolej – 15,6 gCO2/tkm, żegluga – 50,6 gCO2/tkm

I tak dalej… Argumentów jest znacznie więcej.

Do pobrania:

List KRR do MGMiŻŚ

Stanowisko KRR w sprawie żeglugi towarowej

Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter