Konsultowany przez resort ministra Gróbarczyka projekt  specustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy istotnie zmienia 11 ustaw fundamentalnych dla funkcjonowania państwa. Pod pretekstem walki z suszą nadaje ogromne uprawnienia Wodom Polskim, a odbiera je samorządom i innym organom państwa. Znacząco ogranicza prawa obywateli, w tym prawa właścicielskie i prawa do postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących środowiska. W stanowisku przesłanym w ub. tygodniu w ramach konsultacji Fundacja Greenmind domaga się zaprzestania procedowania specustawy przez Rząd.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowało specustawę, która ma zagwarantować ogromną władzę podlegającemu mu PGW WP. Specustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy przypomina bardziej dekret państwa o ustroju totalitarnym, niż akt prawny demokratycznego państwa. Zmiany w 11 ustawach nie są kosmetyczne. Dopuszczają budowę urządzeń wodnych w rezerwatach przyrody, upraszczają wywłaszczenia właścicieli, ograniczają inne prawa obywateli, burzą dotychczasowy system planowania przestrzennego. To, czy budowane lub odbudowywane urządzenie wodne służy przeciwdziałaniu suszy i jej skutkom jest uznaniowe i zależy od deklaracji inwestora. Jak napisano w uzasadnieniu ministerstwo planuje m.in. budowę nowych stopni wodnych na Odrze i Wiśle, choć prace naukowe i ekspertyzy dowodzą, że ich skutek będzie odwrotny od deklarowanego – zmniejszą naturalną retencję dolinową. To dowodzi, że ustawa nie ma rozwiązywać problemów zwykłych ludzi, lecz jest kolejną furtką (raczej szerokimi wrotami) odpowiadającą na zapotrzebowanie partykularnych interesów jednej branży – żeglugi śródlądowej.

W opinii Fundacji ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy w takim brzmieniu nie może trafić do porządku prawnego demokratycznego państwa. Jej projekt w ogóle nie powinien ujrzeć światła dziennego.

Stanowisko Fundacji nt. projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy dostępne jest tutaj.

Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter