Do 8 listopada trwają internetowe konsultacje w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S-16 przez Biebrzański Park Narodowy. Fundacja Greenmind wraz z innymi organizacjami społecznymi i mieszkańcami regionu oraz innymi osobami świadomymi zagrożenia dla przyrody, jakie niesie ta inwestycja, apelują o wariant omijający obszar chroniony.

Planowana droga ekspresowa „Via Carpatia” to międzynarodowy szlak komunikacyjny, który ma łączyć Grecję z Litwą. W Polsce przebiega wzdłuż wschodniej granicy. Na północ od Białegostoku „zaczynają się schody”. Podlasie, Suwalszczyzna i Mazury to obszar o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Powołano tu liczne formy ochrony przyrody.

Według aktualnie wyłożonych do wglądu planów, przygotowanych przez spółkę Schuessler-Plan Inżynierzy (opracowującej Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego drogi krajowej nr S16 na odcinku: Ełk – Knyszyn na zlecenie GDDKiA Białystok), wszystkie warianty przebiegu tej drogi przecinają Biebrzański Park Narodowy. Zaniepokojeni mieszkańcy regionu oraz organizacje pozarządowe od ponad roku apelują o rozpatrzenie wariantu alternatywnego omijającego ten cenny obszar chroniony.

W trwającym właśnie „badaniu konsultacyjno-informacyjnym” ujawniono koncepcję nowego wariantu alternatywnego, ale on też przecina teren Parku, tylko w innym miejscu. Dodatkowo nawiązuje do skompromitowanej (i ostatecznie zmienionej) trasy drogi „Via Baltica”, którą Komisja Europejska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości UE.

- Podtrzymujemy nasze stanowisko, że niezbędne jest rozpatrzenie realnej, istniejącej alternatywy przebiegu tej drogi omijającej dolinę Biebrzy, co jest możliwe od zachodu – mówi Małgorzata Górska z Fundacji Greenmind. - W rejonie Biebrzańskiego Parku Narodowego nie ma ciężkiego przemysłu, lecz kwitnie turystyka i rolnictwo. Wiele osób znalazło pracę w ochronie przyrody, usługach i badaniach przyrodniczych. Planowana droga ekspresowa zniszczy ten naturalny potencjał lokalnej gospodarki.

Inwestycje liniowe wymagają spojrzenia w szerszej skali niż tylko krótkie kilkudziesięciokilometrowe odcinki dróg. Dla „Via Carpatia” niezbędna jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, tak jak zrobiono to kilkanaście lat temu dla „Via Baltica” – tłumaczy Jacek Engel, prezes Fundacji Greenmind. – Poskutkowało to wyborem trasy optymalnej pod względem transportowym, środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. Teraz trzeba postąpić tak samo.

- Swoje stanowisko przesłaliśmy już do biura projektowego i zachęcamy wszystkie inne osoby, którym nie jest obojętny los Biebrzańskich Bagien, do udział w internetowych konsultacjach. Fundacja dla Biebrzy przygotowała propozycję „gotowca” (dostępny tu) do wysłania przez wszystkich, którzy podzielają nasz apel o zmianę przebiegu drogi na omijający Biebrzański Park Narodowy. Termin konsultacji upływa w niedzielę 8 listopada. – wzywa Małgorzata Górska.

Sprzeciw wobec drogi „Via Carpatia” przez Biebrzański Park Narodowy można wyrazić też podpisując petycję do ministrów klimatu i środowiska oraz infrastruktury  na stronie: http://viacarpatia.info.pl/petycja/

Dolina Biebrzy to ostoja ptaków o znaczeniu międzynarodowym według kryteriów BirdLife. Oprócz Biebrzańskiego Parku Narodowego powołano tu dwie ostoje Natura 2000 (dla ochrony ptaków oraz innych zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych) oraz wpisano ten teren na listę Ramsar, czyli obszarów wodno-błotnych mających znaczenie globalne.

Więcej informacji:

Strona poświęcona planowanej drodze S-16 „Via Carpatia” przez Biebrzański Park Narodowy: http://viacarpatia.info.pl/

Stanowisko Rady Biebrzańskiego Parku Narodowego

Małgorzata Górska, Fundacja Greenmind, e-mail: malgorzata.gorska (at) greenmind.pl

Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter