Kilkanaście lat temu planowano międzynarodową drogę ekspresową Via Baltica przez Biebrzański Park Narodowy w okolicy Sztabina. Skończyło się poważnym konfliktem z instytucjami europejskimi, a trasę trzeba było przesunąć do Łomży. Ostatnio GDDKiA Białystok wróciła do wyzwania i rozważa budowę Via Carpatia w tym samym miejscu. Fundacja Greenmind, Fundacja dla Biebrzy oraz liczni mieszkańcy regionu Biebrzańskiego Parku Narodowego apelują o przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Via Carpatia i analizę wariantu omijającego obszar chroniony.

Wiosną ubiegłego roku, gdy pojawiła się informacja o planowanej drodze ekspresowej S16 “Via Carpatia” przez Biebrzański Park Narodowy w okolicy Osowca, wybuchł głośny sprzeciw społeczny. Organizacje pozarządowe, naukowcy i liczni mieszkańcy jednym głosem apelowali o budowę tej drogi wzdłuż innej trasy z ominięciem obszaru cennego przyrodniczo. W listopadzie tego roku GDDKiA ogłosiła pomysł wariantu “alternatywnego” przez Sztabin w korytarzu drogi krajowej nr 8, czyli tu, gdzie kiedyś planowała skompromitowaną trasę Via Baltica. Nie jest to żadna alternatywa, gdy taka trasa również przecina park narodowy, dodatkowo wpływając negatywnie na Puszczę Augustowską i Puszczę Knyszyńską.

Dziś Ministerstwo Infrastruktury uroczyście ogłosiło przetarg na projekt i budowę obwodnicy Sztabina przecinającej na długości 500 m Biebrzański Park Narodowy. Dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA ostrożnie starał się łączyć tę inwestycję z ewentualnym przebiegiem Via Carpatia[1], choć myliło mu się, czy te pół kilometra przecina czy omija park narodowy. - mówi Małgorzata Stanek  z Fundacji dla Biebrzy.

Obwodnica Sztabina jest potrzebna jak każda inna obwodnica miejscowości, którą przecina droga krajowa o dużym natężeniu ruchu. Pamiętajmy jednak, żeby nie łączyć tego z planowaną międzynarodową drogą ekspresową Via Carpatia, bo nie na takie parametry została zaprojektowana. Za parę lat ma zostać oddana do użytku Via Baltica (S-61), która “zdejmie” większą część ciężarowego ruchu tranzytowego z ósemki i nie ma żadnych powodów, by za chwilę dokładać tam na nowo “TIRy” z Via Carpatia. Niech mieszkańcy Sztabina i innych miejscowości wzdłuż drogi krajowej nr 8 oraz przyroda w tej cennej części naszego kraju – odetchną w końcu z ulgą. – komentuje Małgorzata Górska z Fundacji Greenmind.

Jeśli chodzi o Via Carpatia, dla której zaledwie 2 miesiące temu GDDKiA zaproponowała drugi wariant przejścia przez Biebrzański Park Narodowy w Sztabinie zamiast w okolicy Osowca, to jej historia pokazuje wyraźnie, jak łatwo jest przestawiać kreski na mapie pod wpływem decyzji politycznych i dokonywać zmian. Dla Via Carpatia nie przeprowadzono jednak kluczowej analizy, czyli Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko wraz z oceną wielokryterialną (transportową, społeczną, ekonomiczną, środowiskową) dla dłuższego odcinka niż kilkudziesięciokilometrowe fragmenty – za krótkie dla tak poważnych decyzji. Taka analiza jest niezbędna, by odpowiedzialnie planować rozwój sieci transportowej i wydatkowanie publicznych pieniędzy. O to niezmiennie apelują organizacje i osoby indywidualne, które podpisały w tej sprawie petycję do Ministra Infrastruktury i Ministra Klimatu i Środowiska.

Uważamy bowiem, że Via Carpatia, jako droga tranzytowa o znaczeniu europejskim, powinna całkowicie omijać Biebrzański Park Narodowy i jest to możliwe od zachodu. Taką propozycję przekazaliśmy już drogowcom i projektantom S16, i choć poparło ją kilka tysięcy osób biorących udział w konsultacjach społecznych, GDDKiA wciąż upiera się przy przecięciu największego polskiego parku narodowego - dodaje Robert Chwiałkowski z Fundacji dla Biebrzy.

Warto przypomnieć, że obwodnica Sztabina była kilkanaście lat temu rozpatrywana jako fragment Via Baltica, co zakwestionowała Komisja Europejską w związku z prognozowanym negatywnym oddziaływaniem rozbudowy ósemki do parametrów ekspresówki, na środowisko obszarów Natura 2000 w Dolinie Biebrzy oraz Puszczy Augustowskiej i Puszczy Knyszyńskiej. Przeprowadzono wtedy Strategiczną Ocenę Oddziaływania na Środowisko dla Via Baltica i w jej efekcie wybrano optymalny przebieg tej trasy przez Łomżę. Ten sam proces trzeba teraz wykonać dla Via Carpatia.

Więcej informacji:

Strona poświęcona planowanej drodze S16 „Via Carpatia” przez Biebrzański Park Narodowy

Stanowisko Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego

Stanowisko Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

Małgorzata Górska, Fundacja Greenmind, e-mail: malgorzata.gorska (at) greenmind.pl,
Małgorzata Stanek, Fundacja dla Biebrzy, e-mail: fundacja (at) dlabiebrzy.pl

Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter