Fundacja Greenmind, mając na względzie prowadzenie swojej działalności w sposób przejrzysty i zgodny z prawem, wypełnia obowiązek wynikający z Ustawy o dostępie do informacji publicznej i prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198),
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
  • Podpisał: Marta Wiśniewska
  • Data dokumentu: 17 listopada 2013
  • Opublikował: Marta Wiśniewska
  • Publikacja dnia:

Wersje tego wpisu:

Nie ma innych wersji tego wpisu.