Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz przedmioty majątkowe nabyte przez Fundację w ramach prowadzonej działalności. Majątek Fundacji może pochodzić szczególności z: przychodów z publicznych imprez i innych akcji organizowanych przez Fundację, zbiórek publicznych, darowizn, spadków, zapisów i innych bezpłatnych przysporzeń, dochodów z mienia ruchomego i nieruchomego Fundacji oraz praw majątkowych, dotacji, grantów, dywidend i zysków z akcji, udziałów, obligacji, lokat bankowych i innych inwestycji, dochodów z działalności gospodarczej.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Sprawozdania finansowe są dostępne w zakładce Sprawozdania.

Przychody i wydatki w ostatnich latach:

 • 2019: przychody 185 731,91‬ zł, wydatki 53 158,51 zł
 • 2018: przychody 231 775,94‬ zł, wydatki 69 242,64 zł
 • 2017: przychody 331 739,58 zł, wydatki 177 716,31 zł
 • 2016: przychody 194 306,42 zł, wydatki 66 239,77 zł
 • 2015: przychody 331 739,58 zł, wydatki 177 416,31 zł
 • 2014: przychody 307 515,82 zł, wydatki 111 559,83 zł
 • 2013: przychody 220 851,90 zł, wydatki 44 488,26 zł
 • 2012: przychody 7 780,12 zł, wydatki 5 666,39 zł
 • 2011: przychody 2 957,39 zł, wydatki 2 032,55 zł
 • 2010: przychody 150 194,54 zł, wydatki 256,94 zł
 • Podpisał: Marta Wiśniewska
 • Data dokumentu: 8 grudnia 2013
 • Opublikował: Marta Wiśniewska
 • Publikacja dnia:

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 16 lipca 2015 o 23:20. Poniżej różnice między tą wersją i wersją obecna wersja.

Wersje tego wpisu:

Zmiany:

16 lipca 2015 o 23:20Obecna wersja
Treść
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz przedmioty majątkowe nabyte przez Fundację w ramach prowadzonej działalności. Majątek Fundacji może pochodzić szczególności z: przychodów z publicznych imprez i innych akcji organizowanych przez Fundację, zbiórek publicznych, darowizn, spadków, zapisów i innych bezpłatnych przysporzeń, dochodów z mienia ruchomego i nieruchomego Fundacji oraz praw majątkowych, dotacji, grantów, dywidend i zysków z akcji, udziałów, obligacji, lokat bankowych i innych inwestycji, dochodów z działalności gospodarczej. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz przedmioty majątkowe nabyte przez Fundację w ramach prowadzonej działalności. Majątek Fundacji może pochodzić szczególności z: przychodów z publicznych imprez i innych akcji organizowanych przez Fundację, zbiórek publicznych, darowizn, spadków, zapisów i innych bezpłatnych przysporzeń, dochodów z mienia ruchomego i nieruchomego Fundacji oraz praw majątkowych, dotacji, grantów, dywidend i zysków z akcji, udziałów, obligacji, lokat bankowych i innych inwestycji, dochodów z działalności gospodarczej.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Sprawozdania finansowe są dostępne w zakładce <a title="Sprawozdania" href="http:// greenmind.pl/ bip/bipinfo/ fundacja/sprawozdania/ ">Sprawozdania</a>. Sprawozdania finansowe są dostępne w zakładce <a title="Sprawozdania" href="http:// greenmind.pl/ bip/bipinfo/ fundacja/sprawozdania/ ">Sprawozdania</a>.
Przychody i wydatki w ostatnich latach: Przychody i wydatki w ostatnich latach:
<ul> <ul>
   <li><strong>2019:</strong> przychody 185 731,91‬ zł, wydatki 53 158,51 zł</li>
   <li><strong>2018:</strong> przychody 231 775,94‬ zł, wydatki 69 242,64 zł</li>
   <li><strong>2017:</strong> przychody 331 739,58 zł, wydatki 177 716,31 zł</li>
   <li><strong>2016</strong>: przychody 194 306,42 zł, wydatki 66 239,77 zł</li>
   <li><strong>2015</strong>: przychody 331 739,58 zł, wydatki 177 416,31 zł</li>
<li><strong>2014</strong>: przychody 307 515,82 zł, wydatki 111 559,83 zł</li>  <li><strong>2014</strong>: przychody 307 515,82 zł, wydatki 111 559,83 zł</li>
<li><strong>2013</strong>: przychody 220 851,90 zł, wydatki 44 488,26 zł</li>  <li><strong>2013</strong>: przychody 220 851,90 zł, wydatki 44 488,26 zł</li>
<li><strong>2012</strong>: przychody 7 780,12 zł, wydatki 5 666,39 zł</li>  <li><strong>2012</strong>: przychody 7 780,12 zł, wydatki 5 666,39 zł</li>
<li><strong>2011</strong>: przychody 2 957,39 zł, wydatki 2 032,55 zł</li>  <li><strong>2011</strong>: przychody 2 957,39 zł, wydatki 2 032,55 zł</li>
<li><strong>2010</strong>: przychody 150 194,54 zł, wydatki 256,94 zł</li>  <li><strong>2010</strong>: przychody 150 194,54 zł, wydatki 256,94 zł</li>
</ul> </ul>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.