Projekty realizowane ze środków publicznych

Umowy podpisane przez Fundację Greenmind w 2016 roku:

  • Umowa z CEE Bankwatch Network na realizację projektu pn. Monitoring of the Polish ECAs’ compliance with Aarhus Convention and OECD Common Approaches”, w ramach pan-europejskiej kampanii Financing development and developing finance for EYD2015, dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej (umowa grantowa nr 666/16 z dnia 1 grudnia 2016 roku).

Umowy podpisane przez Fundację Greenmind w roku 2013:

  • Umowa z ECORYS Polska Sp. z o.o. – firmą, która w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, wykonuje zadania Operatora Grantu Blokowego utworzonego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – na realizację projektu pt. Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian (umowa nr 0040/M/3/2013 z dnia 9 października 2013 roku).

W latach niewymienionych powyżej Fundacja nie podpisała umów na projekty realizowane ze środków publicznych.

Projekty realizowane z innych środków

Umowy podpisane przez Fundację Greenmind w 2018 roku:

  • Umowa z Fundacją im. Stefana Batorego dot. grantu przeznaczonego na wzmocnienie Koalicji Ratujmy Rzeki poprzez rozwój jej potencjału komunikacyjno-fundraisingowego, wsparcie działalności strażniczej w zakresie decyzji mających wpływ na środowisko podejmowanych przez władze publiczne oraz wsparcie i współpracę z lokalnymi społecznościami w rejonach narażonych przez przedsięwzięcia hydrotechniczne (umowa dotycząca wniosku nr i2017/0199/23553),
  • Umowa z Fundacją WWF Polska dot. grantu przeznaczonego na wdrożenie narzędzia iframe na potrzeby udziału Koalicji Ratujmy Rzeki w kampanii #protectwater (umowa nr 1/10/2018/DOP z dnia 22 października 2018 roku).

Umowy podpisane przez Fundację Greenmind w 2016 roku:

  • Umowa z Fundacją Greenpeace Polska na realizację projektu dot. stanu ochrony Puszczy Białowieskiej i sposobu gospodarowania jej zasobami (umowa grantowa z dnia 1 lutego 2016 roku).

Umowy podpisane przez Fundację Greenmind w roku 2014:

  • Umowa, z Fundacją im. Stefana Batorego, dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), na realizację projektu pt. Shadow Report z wykonania Konwencji z Aarhus (umowa o dotację dotycząca wniosku nr E2/1200 z dnia 29 września 2014 roku).

W latach niewymienionych powyżej Fundacja nie podpisała żadnych umów na realizację projektów ze środków pochodzących od biznesu, innych podmiotów lub osób indywidualnych.

 

  • Podpisał: Marta Wiśniewska
  • Data dokumentu: 8 grudnia 2013
  • Opublikował: Marta Wiśniewska
  • Publikacja dnia:

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 25 lipca 2020 o 17:17. Poniżej różnice między tą wersją i wersją obecna wersja.

Wersje tego wpisu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją 25 lipca 2020 o 17:17 i obecną. (Być może tylko metadane uległy zmianie.)