Ta część strony internetowej to miejsce na wyrażanie naszych subiektywnych opinii dotyczących m.in. tego co się dzieje w przyrodzie, co dotyczy jej ochrony i zagrożeń, w polityce, jeśli dotyka to środowiska. Komentujemy nie tylko sprawy ważne, z pierwszych stron gazet, ale również z pozoru błahe, jeśli wydadzą się nam interesujące.

Za treść komentarzy odpowiedzialność ponoszą wyłącznie ich autorzy i w żadnym wypadku nie odzwierciedla ona poglądów donorów ani innych podmiotów wspierających Fundację.

Specustawa węglowodorowa cofa nas w epokę carskiej Rosji

Rząd planuje znacznie zwiększyć uprawnienia wojewodów, kosztem samorządów i zwykłych obywateli, naginając krajowe i europejskie prawo dla potrzeb właścicieli koncesji na poszukiwanie i wydobywanie gazu łupkowego. Tak wynika z lektury specustawy węglowodorowej („łupkowej”) http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/244500, mającej ułatwić eksploatację złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu. Wspierający łupkowy biznes projekt Ministerstwa Skarbu Państwa ma praktycznie wyeliminować rolę planowania przestrzennego, drastycznie ograniczyć prawa właścicieli nieruchomości i lokalnych samorządów, nadając nadzwyczajne uprawnienia wojewodom, a przede wszystkim właścicielom koncesji na odwierty.

Pokaż całość »

Kajakiem do Europy

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje utopienie do 2020 roku ponad 4 miliardów złotych w inwestycjach z zakresu żeglugi śródlądowej. ŻADEN z 25 projektów wpisanych w poddanym konsultacjom Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 nie wpisuje się w europejskie standardy wyznaczone unijnym rozporządzeniem w sprawie wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Drogi wodne, w które chce inwestować ministerstwo, mają jedynie lokalne lub regionalny charakter, więc nie mogą mieć znaczenia dla rozwoju krajowej i europejskiej sieci transportowej.

Pokaż całość »

Wtopa po hiszpańsku

W lotnisko Ciudad Real w Hiszpani najpierw wpompowano miliard euro, a chwilę potem je zamknięto i poszło pod młotek, bo nikt nie chciał z niego latać. Tymczasem w Polsce ambicją lokalnych polityków jest budowa lotnisk, gdzie się da, niezależnie od tego, czy ma to ekonomiczny sens i jakie są skutki środowiskowe.

Pokaż całość »