Informacja prawna i polityka prywatności

w kampanii na rzecz ochrony prawa wodnego Unii Europejskiej

Informacja  prawna

Jest to strona internetowa kampanii, która wspomaga konsultacje społeczne Komisji Europejskiej w sprawie Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. Kampania ma na celu wsparcie dla zachowania mocnego i skutecznego prawa ochrony wód w Unii Europejskiej i jest prowadzona przez 5 europejskich organizacji tworzących koalicję Living Rivers Europe:
-        WWF European Policy Office
-        European Environmental Bureau
-        European Rivers Network
-        European Anglers Alliance
-        Wetlands International

Koalicja Ratujmy Rzeki wraz z innymi polskimi partnerami – WWF Polska i Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków wspiera tę kampanię poprzez umożliwienie wypowiedzenia się obywatelom w języku polskim.

Więcej informacji prawnych dotyczących kampanii znajduje się na stronie:
https://www.livingrivers.eu/about/privacy-statement

Jeśli masz pytania do Koalicji Ratujmy Rzeki, wyślij je na adres poczty elektronicznej:
koalicja@ratujmyrzeki.org.pl

 

Polityka prywatności

Koalicja Ratujmy Rzeki jest nieformalnym zrzeszeniem organizacji pozarządowych, które nie ma osobowości prawnej, dlatego obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych wzięła na siebie Fundacja Greenmind – jeden z członków Koalicji..

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Fundacja Greenmind, ul. Kaleńska 7/33, 04-367 Warszawa
- pocztą elektroniczną pisząc na adres kontakt@greenmind.pl

Zasady ogólne

25 maja 2018 roku weszło w życie europejskie rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, „RODO”) w związku z czym chcielibyśmy Cię zapewnić, że przetwarzane przez nas dane osobowe są bezpieczne.

Niniejsza polityka określa podstawę zasady przetwarzania wszelkich danych osobowych, które zbieramy od Ciebie za pośrednictwem tej witryny. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, które są chronione chroniony odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi. Używamy Twoich danych tylko dla celów tej kampanii i nie sprzedamy ich żadnym stronom trzecim. Przekażemy je tylko Komisji Europejskiej w ramach konsultacji społecznych, których dotyczy niniejsza kampania (patrz poniżej).

Jakie dane są zbierane i dlaczego?

Na tej stronie internetowej prosimy o dołączenie do naszej kampanii poprzez udział w społecznych konsultacjach prowadzonych przez Komisję Europejską. Aby wziąć udział w tych konsultacjach, musisz wypełnić formularz i podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, kraj, język – tylko te dane będą przez nas przetwarzane.

Podstawą przetwarzania powyższych danych osobowych jest Twoja zgoda wyrażona poprzez wypełnienie formularza i zaakceptowanie niniejszej Polityki prywatności (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W jaki sposób są używane Twoje dane?

Twoje dane i odpowiedzi na pytania w konsultacjach będą gromadzone TYLKO w bazie danych SQL zarządzanej przez Brainformance IT Services (Austria), a następnie przekazywane i zarządzane przez Komisję Europejską. Nie będą one udostępniane innym podmiotom, ani upubliczniane. Ani Fundacja Greenmind, ani żadna z organizacji Koalicji Ratujmy Rzeki nie będą miały dostępu do tych danych. Wszystkie dane zostaną usunięte po zakończeniu naszej kampanii i konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską  czyli po 4 marca 2019 roku Biorąc udział w kampanii i zgadzając się z tą polityką prywatności, zezwalasz Komisji Europejskiej na anonimowe opublikowanie Twojej odpowiedzi.

Twoje Prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
  2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
  3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
  5. prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 RODO. Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu:
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Powrót do ankiety