Fundacja im. Stefana Batorego przyznała Fundacji Greenmind grant przeznaczony na wzmocnienie Koalicji Ratujmy Rzeki poprzez rozwój jej potencjału komunikacyjno-fundraisingowego, wsparcie działalności strażniczej w zakresie decyzji mających wpływ na środowisko podejmowanych przez władze publiczne oraz wsparcie i współpracę z lokalnymi społecznościami w rejonach narażonych przez przedsięwzięcia hydrotechniczne.

batory-logo-800x600

 

 

Europejski Obszar Gospodarczy współfinansował projekt „Shadow Report z wykonania Konwencji z Aarhus” realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

baner

 

 

Szwajcaria w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej współfinansowała projekt pt. „Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian”.

DDB Warszawa przygotowała pro-bono logotyp Fundacji. Dziękujemy w szczególności Filipowi Berendtowi i Maciejowi Waligórze za opracowanie graficzne, a Szymonowi Gutkowskiemu za inicjatywę.

Fundacja TechSoup prowadzi program, dzięki któremu polskie organizacje pozarządowe mogą skorzystać ze specjalnej oferty taniego oprogramowania i sprzętu sieciowego. Bierzemy udział w tym programie.

 

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania skontaktuj się z nami.