Fundacja Greenmind działa na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej w Koalicji Kocham Puszczę. Jesteśmy również aktywnymi członkami Koalicji Ratujmy Rzeki.

Razem z Koalicją Polskich Pozarządowych Organizacji Ekologicznych na rzecz Funduszy Unijnych uczestniczymy aktywnie w monitorowaniu wydatkowania funduszy europejskich w Polsce na lata 2014-2020.

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć był partnerem w projekcie pt. „Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian” zrealizowanym przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.