Księżycowy krajobraz nad Krzyworzeką

Na nic zdały się alarmy Fundacji Greenmind. Na zlecenie Wód Polskich Zarządu Zlewni w Krakowie ciężki sprzęt zniszczył siedliska gatunków chronionych w Krzyworzece. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska o tym wie, ale milczy.

Pokaż całość »

Z uporem maniaka, czyli GDDKiA pcha TIR-y przez biebrzańskie bagna

Kilkanaście lat temu planowano międzynarodową drogę ekspresową Via Baltica przez Biebrzański Park Narodowy w okolicy Sztabina. Skończyło się poważnym konfliktem z instytucjami europejskimi, a trasę trzeba było przesunąć do Łomży. Ostatnio GDDKiA Białystok wróciła do wyzwania i rozważa budowę Via Carpatia w tym samym miejscu. Fundacja Greenmind, Fundacja dla Biebrzy oraz liczni mieszkańcy regionu Biebrzańskiego Parku Narodowego apelują o przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Via Carpatia i analizę wariantu omijającego obszar chroniony.

Pokaż całość »