Unia Europejska nie sfinansuje niszczenia polskich rzek

Zmiany programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, forsowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zostały odrzucone przez Komisję Europejską. Zgodnie z postulatem Koalicji Ratujmy Rzeki, Fundusze UE nie będą wspierać rozwoju śródlądowych dróg wodnych do klasy IV i V. Taki komunikat usłyszeli 22 maja we Wrocławiu uczestnicy posiedzenia Komitetu Monitorującego PO IiŚ.

Pokaż całość »

O przyszłości Puszczy znów mają decydować zwolennicy wycinki

Minister środowiska Henryk Kowalczyk ogłosił dzisiaj skład zespołu, który ma decydować o przyszłości Puszczy Białowieskiej. Koalicja organizacji pozarządowych Kocham Puszczę uważa, że skład zespołu, do którego weszły osoby współodpowiedzialne za dewastację Puszczy Białowieskiej, wskazuje na to, że zespół ma służyć wypracowaniu sposobu dalszej eksploatacji naszego najcenniejszego lasu, a nie jego skutecznej ochrony.

Pokaż całość »

Wyrok niewykonany, działania pozorowane – cztery tygodnie po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Puszczy Białowieskiej

Minister Henryk Kowalczyk nie tylko nie wykonał wyroku Trybunału, ale wciąż otacza się ludźmi Jana Szyszki i powtarza skompromitowane tezy byłego szefa resortu – na konferencji prasowej przedstawiciele koalicji Kocham Puszczę podsumowali cztery tygodnie, które mijają od ogłoszenia wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Puszczy Białowieskiej.

Pokaż całość »