Shadow Report z wykonania Konwencji z Aarhus

Polska nadal nie przeniosła do krajowego porządku prawnego istotnych postanowień Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, a obywatele zbyt często napotykają na nieprawidłowości w stosowaniu przez władze publiczne jej transponowanych już przepisów. Taki obraz wynika z danych z lat 2014-2015 opracowanych przez Fundację Greenmind i opublikowanych jako społeczny raport z wdrażania Konwencji.

Pokaż całość »

Władza zawsze wie lepiej, czyli jak tworzyć prawo środowiskowe bez udziału społeczeństwa

Analiza procesu tworzenia prawa w latach 2014-2015 dowodzi, że w Polsce powszechnie nie przestrzega się prawa nakazującego zapewnienie udziału społeczeństwa w przygotowywaniu aktów prawnych związanych z ochroną środowiska. Wymagany przez art. 8 Konwencji z Aarhus udział obywateli w tworzeniu ustaw i rozporządzeń jest notorycznie naruszany poprzez zbyt krótkie terminy konsultacji aktów prawnych przygotowywanych przez rząd. Jeszcze większym problemem jest omijanie procesu społecznych konsultacji ustaw poprzez składanie projektów jako inicjatyw poselskich, z pominięciem wszelkich form otwartej partycypacji społeczeństwa w procesie legislacyjnym.

Pokaż całość »

Minister Szyszko wydał wyrok na Puszczę Białowieską

Minister środowiska Jan Szyszko ogłosił zatwierdzenie zmian w Planie Urządzenia Lasu (PUL) Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012-2021. Minister zatwierdzi zwiększenie wycinki drzew na terenie nadleśnictwa, a tym samym nieodwracalne naruszenie zachodzących w Puszczy naturalnych procesów, które są jednym z powodów, dla których – również poza parkiem narodowym i rezerwatami – została wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Pokaż całość »