Wisła – Zapora, do przerwy 1:0

W czwartek, 28 stycznia 2016 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odmówił wydania zgody na budowę nowego stopnia w Siarzewie na dolnej Wiśle. Być może wnioskodawca odwoła się od tej decyzji, ale niezwykle merytoryczne jej uzasadnienie nastraja optymistycznie.

Pokaż całość »

Czy Puszcza Białowieska zostanie zmieniona w zwykłą plantację drzew?

Zakończyły się konsultacje społeczne dokumentów, które określać będą, w jaki sposób prowadzona będzie wycinka drzew na obszarze Puszczy Białowieskiej do roku 2021. Według organizacji pozarządowych przedstawione przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku zmiany proponują przekształcenie Puszczy w zwykłą plantację drzew.

Pokaż całość »

Konsultacje – pozoracje

Wstępne wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację Greenmind wskazują, że uwagi zgłaszane przez pozarządowe organizacje ekologiczne podczas konsultacji dokumentów strategicznych mających znaczenie dla środowiska najczęściej trafiają do kosza. Proces konsultacji jest tak nieefektywny, że niektóre organizacje, również te posiadające znaczący potencjał kadrowy, świadomie z niego rezygnują.

Pokaż całość »