Nasza PIĄTKA dla puszcz, lasów, wody i przyrody

Przed zaprzysiężeniem nowego, demokratycznego rządu pojawiają się w przestrzeni publicznej postulaty różnych środowisk dotyczące najważniejszych problemów do rozwiązania, listy spraw do załatwienia przez pierwsze 100 dni itp. Wiele z nich dotyczy ochrony przyrody, gospodarki leśnej, przeciwdziałania zmianom klimatu i łagodzenia ich skutków. Fundacja Greenmind prezentuje swoją „piątkę” – subiektywną listę spraw do pilnego załatwienia przez ministra(ę) klimatu i środowiska, rząd i parlament.

Pokaż całość »

Skończmy z parasolem ochronnym dla zakładów zrzucających sól do rzek

Obciążenie zakładów górniczych opłatami za wodę z odwadniania kopalń, określenie górnych limitów stężeń chlorków i siarczanów w ściekach zrzucanych przez te zakłady, podniesienie opłat za zrzucaną sól, dotacje dla budowy systemów odsalania i ulgi dla podmiotów mogących wstrzymać zrzut solanki przez minimum 30 dni to najważniejsze rekomendacje analizy prawnej przygotowanej przez fundacje Frank Bold i Greenmind dla Koalicji Ratujmy Rzeki. Eksperci proponują też rzetelną analizę oddziaływań skumulowanych przed wydaniem pozwoleń na zrzuty ścieków do wód.

Pokaż całość »

Właśnie opublikowano rzetelne analizy na temat skali katastrofy odrzańskiej w 2022 roku

W dolnej Odrze zginęło prawie 90% małży i ślimaków wodnych oraz 3,3 mln ryb. Straty w ichtiofaunie na całym odcinku Odry dotkniętym katastrofą wyniosły 1650 ton, co stanowi 60% biomasy ryb. To liczby z publikacji o skutkach ubiegłorocznej katastrofy odrzańskiej, która właśnie ukazała się w renomowanym czasopiśmie naukowym Science of the Total Environment (STOTEN).

Pokaż całość »

Nie ma zgody na kolejne zabijanie ryb w Wiśle

Sprzeciwiając się planom zabicia kolejnych milionów ryb w Wiśle Fundacja Greenmind złożyła wczoraj odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zezwalającej PGW Wody Polskie na modernizację progu podpiętrzającego stopień Włocławek oraz ponad stukrotne zatrzymywanie przepływu wody w Wiśle poniżej Włocławka.

Pokaż całość »