Władza zawsze wie lepiej, czyli jak tworzyć prawo środowiskowe bez udziału społeczeństwa

Analiza procesu tworzenia prawa w latach 2014-2015 dowodzi, że w Polsce powszechnie nie przestrzega się prawa nakazującego zapewnienie udziału społeczeństwa w przygotowywaniu aktów prawnych związanych z ochroną środowiska. Wymagany przez art. 8 Konwencji z Aarhus udział obywateli w tworzeniu ustaw i rozporządzeń jest notorycznie naruszany poprzez zbyt krótkie terminy konsultacji aktów prawnych przygotowywanych przez rząd. Jeszcze większym problemem jest omijanie procesu społecznych konsultacji ustaw poprzez składanie projektów jako inicjatyw poselskich, z pominięciem wszelkich form otwartej partycypacji społeczeństwa w procesie legislacyjnym.

Pokaż całość »

Minister Szyszko wydał wyrok na Puszczę Białowieską

Minister środowiska Jan Szyszko ogłosił zatwierdzenie zmian w Planie Urządzenia Lasu (PUL) Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012-2021. Minister zatwierdzi zwiększenie wycinki drzew na terenie nadleśnictwa, a tym samym nieodwracalne naruszenie zachodzących w Puszczy naturalnych procesów, które są jednym z powodów, dla których – również poza parkiem narodowym i rezerwatami – została wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Pokaż całość »

Co pożera nasz czas w konsultacjach?

Przeznaczenie 21 czy nawet – jak ma być od 1 stycznia 2017 roku – 30 dni na konsultacje społeczne w postępowaniach w sprawie decyzji co do przedsięwzięć istotnych dla środowiska, nie gwarantuje, że osoba lub organizacja pozarządowa będzie miała „zapewnione rozsądne ramy czasowe” na złożenie uwag i wniosków. Wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację Greenmind identyfikują problemy sprawiające, że efektywny czas konsultacji jest istotnie krótszy.

Pokaż całość »