Konsultacje – pozoracje

Wstępne wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację Greenmind wskazują, że uwagi zgłaszane przez pozarządowe organizacje ekologiczne podczas konsultacji dokumentów strategicznych mających znaczenie dla środowiska najczęściej trafiają do kosza. Proces konsultacji jest tak nieefektywny, że niektóre organizacje, również te posiadające znaczący potencjał kadrowy, świadomie z niego rezygnują.

Pokaż całość »

Rządowa pomyłka, czy świadoma marginalizacja sektora pozarządowego w Polsce?

Kilkadziesiąt pozarządowych organizacji ekologicznych (POE) zaapelowało dziś w liście otwartym do Premiera o przywrócenie warunków umożliwiających sektorowi pozarządowemu aplikowanie o środki unijne na ochronę przyrody i edukację ekologiczną. Sytuacja jest dramatyczna – uznając VAT za wydatek niekwalifikowany i ograniczając dofinansowanie ze środków krajowych projektów ochrony przyrody realizowanych przez POE, Rząd skutecznie wyeliminował sektor pozarządowy z grupy potencjalnych beneficjentów Osi II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pokaż całość »

Ankieta. Czy Konwencja z Aarhus działa w Polsce?

Dostęp obywateli do informacji o środowisku i możliwość ich udziału w decyzjach dotyczących środowiska to jedne z licznych zdobyczy polskiej demokracji. Czy prawo to, zagwarantowane m.in. Konwencją z Aarhus, działa w praktyce, chcemy sprawdzić prosząc Was o wzięcie udziału w badaniu ankietowym.

Pokaż całość »

100 lat niszczenia Puszczy Białowieskiej. Leśnicy łamią umowę z ministerstwem i przyrodnikami

Właśnie mija sto lat odkąd rozpoczęto wycinkę Puszczy Białowieskiej. Obecnie tylko 30 proc. jej powierzchni jest chronione krajowym prawem, a ochrona reszty unikatowego lasu trzeszczy w szwach na skutek działań leśników. Stąd apel organizacji ekologicznych – Greenpeace Polska, Fundacji Greenmind, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska – o powołanie rezerwatu w celu ochrony naszego dziedzictwa przyrodniczego.

Pokaż całość »