Ankieta. Czy Konwencja z Aarhus działa w Polsce?

Dostęp obywateli do informacji o środowisku i możliwość ich udziału w decyzjach dotyczących środowiska to jedne z licznych zdobyczy polskiej demokracji. Czy prawo to, zagwarantowane m.in. Konwencją z Aarhus, działa w praktyce, chcemy sprawdzić prosząc Was o wzięcie udziału w badaniu ankietowym.

Pokaż całość »

100 lat niszczenia Puszczy Białowieskiej. Leśnicy łamią umowę z ministerstwem i przyrodnikami

Właśnie mija sto lat odkąd rozpoczęto wycinkę Puszczy Białowieskiej. Obecnie tylko 30 proc. jej powierzchni jest chronione krajowym prawem, a ochrona reszty unikatowego lasu trzeszczy w szwach na skutek działań leśników. Stąd apel organizacji ekologicznych – Greenpeace Polska, Fundacji Greenmind, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska – o powołanie rezerwatu w celu ochrony naszego dziedzictwa przyrodniczego.

Pokaż całość »

Rozporządzeniem w przyrodę i w Konwencję z Aarhus

Lipcowy projekt zmian Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ułatwi realizację dużych inwestycji narciarskich – szkodliwych dla przyrody i krajobrazu. Proponowane zmiany istotnie ograniczą prawa obywateli do uczestniczenia w decyzjach dotyczących środowiska.

Pokaż całość »

Dyrektywy środowiskowe do odstrzału?

Od kilku tygodni można wypełniać przygotowaną na zlecenie Komisji Europejskiej ankietę dotyczącą funkcjonowania Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej. Jest to część procesu ewaluacji funkcjonowania (tzw. fitness check) obu wiodących dyrektyw zapewniających ochronę różnorodności biologicznej w granicach Unii Europejskiej. Ankieta skierowana jest do obywateli Unii Europejskiej, czyli każdy z nas może ją wypełnić w internecie. Co więcej, istnieją dobre powody by twierdzić, że każdy, któremu na skutecznej ochronie przyrody zależy – wręcz powinien tę ankietę wypełnić.

Pokaż całość »