Konwencja z Aarhus w praktyce. Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą wyniki projektu Fundacji Greenmind, realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, „Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian”, która odbędzie się w Warszawie w dniu 25 września 2014 roku.

Pokaż całość »

Odstrzał łosi nie ma uzasadnienia

Fundacja Greenmind przekazała Ministerstwu Środowiska negatywną opinię odnośnie przygotowanego w końcu maja projektu rozporządzenia przywracającego odstrzał łosi na terenach położonych na wschód od Wisły. W naszej opinii zwracamy uwagę, że liczebność krajowej populacji łosia pozostaje efektywnie nieznana, pomimo wykonywanych przez ostatnie trzy sezony zimowe ogólnopolskich liczeń. Nie opracowano też żadnego modelu demograficznego pozwalającego prognozować wpływ odstrzału na liczebność łosi w kolejnych latach.

Pokaż całość »

Czy powstanie kolejna elektrownia węglowa?

Fundacja Greenmind z szesnastoma polskimi, europejskimi i japońskimi organizacjami pozarządowymi zaapelowała wczoraj do Mitsui & Co., japońskiej firmy, z którą Kompania Węglowa negocjuje kontrakt na budowę elektrowni Czeczott na Śląsku, o nieangażowanie się w ten projekt. Organizacje zwracają uwagę na szkody dla środowiska i zdrowia, które z całą pewnością przyniosłaby elektrownia, a które mimo to nie zostały uwzględnione w przygotowanej przez inwestora dokumentacji projektu.

Pokaż całość »