Prestiżowy europejski dyplom nie dla Puszczy Białowieskiej – winne plany zwiększenia wycinki!

Zgoda ministra środowiska Jana Szyszko na intensyfikację wycinki w Puszczy Białowieskiej zaniepokoiła kolejną międzynarodową instytucję. Tym razem Rada Europy uznała, że plany zwiększania wycinki nie pozwalają na przywrócenie Białowieskiemu Parkowi Narodowemu prestiżowego Dyplomu Obszarów Chronionych. Zdaniem organizacji pozarządowych Greenpeace, Dzika Polska, WWF, Greenmind i ClientEarth to kolejny, bardzo mocny dowód na szkodliwość polityki ministra.

Pokaż całość »

Shadow Report z wykonania Konwencji z Aarhus

Polska nadal nie przeniosła do krajowego porządku prawnego istotnych postanowień Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, a obywatele zbyt często napotykają na nieprawidłowości w stosowaniu przez władze publiczne jej transponowanych już przepisów. Taki obraz wynika z danych z lat 2014-2015 opracowanych przez Fundację Greenmind i opublikowanych jako społeczny raport z wdrażania Konwencji.

Pokaż całość »