100 lat niszczenia Puszczy Białowieskiej. Leśnicy łamią umowę z ministerstwem i przyrodnikami

Właśnie mija sto lat odkąd rozpoczęto wycinkę Puszczy Białowieskiej. Obecnie tylko 30 proc. jej powierzchni jest chronione krajowym prawem, a ochrona reszty unikatowego lasu trzeszczy w szwach na skutek działań leśników. Stąd apel organizacji ekologicznych – Greenpeace Polska, Fundacji Greenmind, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska – o powołanie rezerwatu w celu ochrony naszego dziedzictwa przyrodniczego.

Pokaż całość »

Rozporządzeniem w przyrodę i w Konwencję z Aarhus

Lipcowy projekt zmian Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ułatwi realizację dużych inwestycji narciarskich – szkodliwych dla przyrody i krajobrazu. Proponowane zmiany istotnie ograniczą prawa obywateli do uczestniczenia w decyzjach dotyczących środowiska.

Pokaż całość »

Dyrektywy środowiskowe do odstrzału?

Od kilku tygodni można wypełniać przygotowaną na zlecenie Komisji Europejskiej ankietę dotyczącą funkcjonowania Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej. Jest to część procesu ewaluacji funkcjonowania (tzw. fitness check) obu wiodących dyrektyw zapewniających ochronę różnorodności biologicznej w granicach Unii Europejskiej. Ankieta skierowana jest do obywateli Unii Europejskiej, czyli każdy z nas może ją wypełnić w internecie. Co więcej, istnieją dobre powody by twierdzić, że każdy, któremu na skutecznej ochronie przyrody zależy – wręcz powinien tę ankietę wypełnić.

Pokaż całość »

A informacja w lesie

Przegląd Biuletynów Informacji Publicznej regionalnych dyrekcji lasów państwowych przeprowadzony przez Fundację Greenmind wykazał, że znaczna część publicznych wykazów danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie jest przez te dyrekcje prowadzona niezgodnie z prawem. Chociaż ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Rozdziale 3: Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną nałożyła obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informację o środowisku, to wiele organów właściwych do ich prowadzenia z tego obowiązku się nie wywiązuje, co narusza przepisy Konwencji z Aarhus. Regionalne dyrekcje lasów państwowych nie są bynajmniej wyjątkiem od tej reguły i temu problemowi poświęcona jest niniejsza aktualność.

Pokaż całość »