Minister Szyszko wydał wyrok na Puszczę Białowieską

Minister środowiska Jan Szyszko ogłosił zatwierdzenie zmian w Planie Urządzenia Lasu (PUL) Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012-2021. Minister zatwierdzi zwiększenie wycinki drzew na terenie nadleśnictwa, a tym samym nieodwracalne naruszenie zachodzących w Puszczy naturalnych procesów, które są jednym z powodów, dla których – również poza parkiem narodowym i rezerwatami – została wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Pokaż całość »

Co pożera nasz czas w konsultacjach?

Przeznaczenie 21 czy nawet – jak ma być od 1 stycznia 2017 roku – 30 dni na konsultacje społeczne w postępowaniach w sprawie decyzji co do przedsięwzięć istotnych dla środowiska, nie gwarantuje, że osoba lub organizacja pozarządowa będzie miała „zapewnione rozsądne ramy czasowe” na złożenie uwag i wniosków. Wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację Greenmind identyfikują problemy sprawiające, że efektywny czas konsultacji jest istotnie krótszy.

Pokaż całość »

Droga przez mękę: informacja o środowisku i decyzjach mających znaczenie dla środowiska w gminnych Biuletynach Informacji Publicznej

Od funkcjonalności Biuletynów Informacji Publicznej prowadzonych przez gminy zależy czy obywatele mają dostęp do informacji publicznej, w tym informacji o środowisku i jego ochronie. Rzetelne prowadzenie BIP ma też istotny wpływ na angażowanie się społeczeństwa w decyzje dotyczące środowiska i ich ostateczną jakość. Wyniki badania przeprowadzonego przez Fundację Greenmind wskazują, że BIP są nieprzyjazne dla osób zainteresowanych ochroną środowiska na poziomie lokalnym. Często też nie zawierają informacji wymaganych prawem.

Pokaż całość »