Czy Puszcza Białowieska zostanie zmieniona w zwykłą plantację drzew?

Zakończyły się konsultacje społeczne dokumentów, które określać będą, w jaki sposób prowadzona będzie wycinka drzew na obszarze Puszczy Białowieskiej do roku 2021. Według organizacji pozarządowych przedstawione przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku zmiany proponują przekształcenie Puszczy w zwykłą plantację drzew.

Pokaż całość »

Konsultacje – pozoracje

Wstępne wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację Greenmind wskazują, że uwagi zgłaszane przez pozarządowe organizacje ekologiczne podczas konsultacji dokumentów strategicznych mających znaczenie dla środowiska najczęściej trafiają do kosza. Proces konsultacji jest tak nieefektywny, że niektóre organizacje, również te posiadające znaczący potencjał kadrowy, świadomie z niego rezygnują.

Pokaż całość »

Rządowa pomyłka, czy świadoma marginalizacja sektora pozarządowego w Polsce?

Kilkadziesiąt pozarządowych organizacji ekologicznych (POE) zaapelowało dziś w liście otwartym do Premiera o przywrócenie warunków umożliwiających sektorowi pozarządowemu aplikowanie o środki unijne na ochronę przyrody i edukację ekologiczną. Sytuacja jest dramatyczna – uznając VAT za wydatek niekwalifikowany i ograniczając dofinansowanie ze środków krajowych projektów ochrony przyrody realizowanych przez POE, Rząd skutecznie wyeliminował sektor pozarządowy z grupy potencjalnych beneficjentów Osi II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pokaż całość »