Droga przez mękę: informacja o środowisku i decyzjach mających znaczenie dla środowiska w gminnych Biuletynach Informacji Publicznej

Od funkcjonalności Biuletynów Informacji Publicznej prowadzonych przez gminy zależy czy obywatele mają dostęp do informacji publicznej, w tym informacji o środowisku i jego ochronie. Rzetelne prowadzenie BIP ma też istotny wpływ na angażowanie się społeczeństwa w decyzje dotyczące środowiska i ich ostateczną jakość. Wyniki badania przeprowadzonego przez Fundację Greenmind wskazują, że BIP są nieprzyjazne dla osób zainteresowanych ochroną środowiska na poziomie lokalnym. Często też nie zawierają informacji wymaganych prawem.

Pokaż całość »

Wisła – Zapora, do przerwy 1:0

W czwartek, 28 stycznia 2016 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odmówił wydania zgody na budowę nowego stopnia w Siarzewie na dolnej Wiśle. Być może wnioskodawca odwoła się od tej decyzji, ale niezwykle merytoryczne jej uzasadnienie nastraja optymistycznie.

Pokaż całość »

Czy Puszcza Białowieska zostanie zmieniona w zwykłą plantację drzew?

Zakończyły się konsultacje społeczne dokumentów, które określać będą, w jaki sposób prowadzona będzie wycinka drzew na obszarze Puszczy Białowieskiej do roku 2021. Według organizacji pozarządowych przedstawione przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku zmiany proponują przekształcenie Puszczy w zwykłą plantację drzew.

Pokaż całość »