I po świętach

W biuletynie informacji publicznej Rządowego Centrum Legislacji w dniu 15 grudnia pojawił się dawno zapowiadany projekt ustawy o zmianie Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Konsultacje projektu z pewnością umilą świąteczny czas wszystkim zainteresowanym ochroną środowiska.

Pokaż całość »

Państwo nie przestrzega prawa społeczeństwa do dostępu do informacji o środowisku

Polskie urzędy powszechnie utrudniają obywatelom dostęp do informacji o środowisku. Ponad 10% urzędów gmin i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska niezgodnie z prawem odmawia udostępnienia dokumentów, a 80% urzędów nie dotrzymuje ustawowych terminów – takie są wyniki badań zaprezentowanych dzisiaj przez Fundację Greenmind na konferencji podsumowującej projekt „Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Pokaż całość »

Konwencja z Aarhus w praktyce. Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą wyniki projektu Fundacji Greenmind, realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, „Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian”, która odbędzie się w Warszawie w dniu 25 września 2014 roku.

Pokaż całość »