Zero standardów na drodze Narewkowskiej

Lasy Państwowe zapowiadają podjęcie prac budowlanych na drodze Narewkowskiej przebiegającej przez serce Puszczy Białowieskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatów przyrody i Białowieskiego Parku Narodowego. Przypomnijmy, że znacząca przebudowa tej drogi w tak cennym przyrodniczo miejscu i na podstawie wadliwej dokumentacji kwestionowanej przez Komisję Europejską i UNESCO jest powodem ogromnych kontrowersji społecznych. Protestujący zwracają uwagę, że na poszerzonej i wyasfaltowanej drodze będzie dochodzić do licznych kolizji z dzikimi zwierzętami, co stanowi zagrożenie zarówno dla przyrody jak i użytkowników drogi.

Pokaż całość »

Przerażający raport ONZ: bez dzikiej przyrody ludzkość nie przetrwa. W Polsce do tego znacząco się dokładamy…

Przyroda na Ziemi ginie na niespotykaną dotąd w historii ludzkości skalę, a tempo wymierania gatunków przyspiesza, czego poważne skutki odczuwają już ludzie prawdopodobnie na całym świecie – alarmuje Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Przyroda jest niezbędna dla istnienia ludzkości i dobrej jakości życia.

Pokaż całość »

Zamiast prawdziwej ochrony – powrót do wycinek. Plany Ministerstwa i Lasów rażąco sprzeczne z rekomendacjami UNESCO

Stało się to, do czego przygotowywały nas Lasy Państwowe, prowadząc swoją kampanię strachu na temat zagrożeń na obszarze Puszczy Białowieskiej – minister środowiska przedstawił w środę dokumenty, które mają umożliwić powrót do wycinki. Henryk Kowalczyk nie przyjmuje do wiadomości, że to nie drzewa są zagrożeniem w Puszczy, tylko dewastacyjna gospodarka leśna. Lekceważy wiedzę naukową i rekomendacje UNESCO, a swoje decyzje podejmuje pod dyktando leśników.

Pokaż całość »