Bez dostępu do informacji konsultacje są fasadowe

Przedstawiciele społeczni uczestniczący w konsultacja projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym żądają dostępu do informacji. Bez danych dotyczących wpływu proponowanych inwestycji na ryzyko wystąpienia powodzi składanie uwag i wniosków do, kluczowych dla adaptacji do zmian klimatu, dokumentów jest niemożliwe.

Pokaż całość »

Nie dla zapory w Siarzewie!

W Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Zapór Fundacja Greenmind zwraca uwagę na bezsensowność budowy stopnia wodnego na dolnej Wiśle w Siarzewie, której koszty poniosą podatnicy, mieszkańcy doliny dolnej Wisły i polska przyroda. Korzyści czerpać będzie właściciel elektrowni wodnej.

Pokaż całość »

Polski rząd brnie w rozwiązania niebezpieczne dla Puszczy Białowieskiej

Bezczynność kolejnych ministrów sprawiła, że przez prawie trzy lata polski rząd nie wykonał wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej. W obliczu grożących Polsce kar finansowych Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamierza podpisać nowe aneksy do planów urządzenia lasu dla puszczańskich nadleśnictw. To desperackie działanie na ostatnią chwilę, które nie rozwiąże problemu – komentuje Koalicja Kocham Puszczę.

Pokaż całość »