Stop kanalizacji Odry!

Przedstawiciele organizacji ekologicznych i mieszkańcy spotkali się dzisiaj nad Odrą przy moście w Krośnie Odrzańskim by zaprotestować przeciwko inwestycjom realizowanymi pod pozorem ochrony przeciwpowodziowej. W rzeczywistości prowadzone prace służą kanalizacji rzeki dla żeglugi śródlądowej, która z powodów ekonomicznych i z uwagi na brak wody w rzece nie ma perspektyw rozwoju. Pogłębienie Odry spowoduje obniżenie poziomu wód gruntowych w dolinie, co zwiększy zagrożenie suszą.

Pokaż całość »

Ekspresówka S16 przez Mazury i Biebrzański Park Narodowy bez uzasadnienia. Kolejna petycja przeciwko jej budowie, kosztem przyrodniczych skarbów Polski, złożona

W dniu 10 czerwca 2022 roku organizacje społeczne: Fundacja dla Biebrzy, Fundacja Greenmind i Stowarzyszenie na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego Mazur „Sadyba” złożyły do Rady Ministrów, ministerstw i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad petycję w sprawie zmiany przebiegu planowanej drogi krajowej nr S16. Są twarde dowody na to, że ekspresówka przez Mazury i Biebrzański Park Narodowy nie ma uzasadnienia.

Pokaż całość »

Eksperckie “Studium sieciowe” udowadnia, że droga ekspresowa S16 przez Biebrzański Park Narodowy i Mazury nie ma uzasadnienia

Wyniki “Studium sieciowego przebiegu Via Carpatia i S16 w północno-wschodniej Polsce” opracowanego na zlecenie Fundacji dla Biebrzy miażdżą uzasadnienie dla budowy drogi ekspresowej S16 przez Biebrzański Park Narodowy i Krainę Wielkich Jezior Mazurskich. Droga powinna powstać w korytarzu omijającym te obszary od zachodu.

Pokaż całość »

Woda w kryzysie. Manifest Koalicji Ratujmy Rzeki

W Światowy Dzień Wody Koalicja Ratujmy Rzeki zwraca uwagę, że dotykająca nas katastrofa klimatyczna ma negatywny wpływ na zasoby wodne, zwiększa ryzyko suszy i powodzi. W opublikowanym 5-punktowym koalicyjnym Manifeście wyliczono błędy w dotychczasowym zarządzaniu wodą i rozwiązania wymagające pilnego wdrożenia.

Pokaż całość »