Ekspresówka S16 przez Mazury i Biebrzański Park Narodowy bez uzasadnienia. Kolejna petycja przeciwko jej budowie, kosztem przyrodniczych skarbów Polski, złożona

W dniu 10 czerwca 2022 roku organizacje społeczne: Fundacja dla Biebrzy, Fundacja Greenmind i Stowarzyszenie na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego Mazur „Sadyba” złożyły do Rady Ministrów, ministerstw i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad petycję w sprawie zmiany przebiegu planowanej drogi krajowej nr S16. Są twarde dowody na to, że ekspresówka przez Mazury i Biebrzański Park Narodowy nie ma uzasadnienia.

Pokaż całość »

Eksperckie “Studium sieciowe” udowadnia, że droga ekspresowa S16 przez Biebrzański Park Narodowy i Mazury nie ma uzasadnienia

Wyniki “Studium sieciowego przebiegu Via Carpatia i S16 w północno-wschodniej Polsce” opracowanego na zlecenie Fundacji dla Biebrzy miażdżą uzasadnienie dla budowy drogi ekspresowej S16 przez Biebrzański Park Narodowy i Krainę Wielkich Jezior Mazurskich. Droga powinna powstać w korytarzu omijającym te obszary od zachodu.

Pokaż całość »

Woda w kryzysie. Manifest Koalicji Ratujmy Rzeki

W Światowy Dzień Wody Koalicja Ratujmy Rzeki zwraca uwagę, że dotykająca nas katastrofa klimatyczna ma negatywny wpływ na zasoby wodne, zwiększa ryzyko suszy i powodzi. W opublikowanym 5-punktowym koalicyjnym Manifeście wyliczono błędy w dotychczasowym zarządzaniu wodą i rozwiązania wymagające pilnego wdrożenia.

Pokaż całość »

aPZRP: Błędne diagnozy, nieskuteczne działania, zmarnowane pieniądze

Wody Polskie pieniądze przeznaczone na ochronę przeciwpowodziową kierują na żeglugę i regulacje rzek, zwiększające ryzyko powodziowe. Według analiz wykonanych na zamówienie Fundacji Greenmind projekty aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzeczy Odry i Wisły nie spełniają kryteriów planów ochrony przeciwpowodziowej. Polscy i europejscy podatnicy zapłacili za nie prawie 49 mln zł.

Pokaż całość »