Wody Polskie oblały kolejny egzamin z ochrony przeciwpowodziowej

Czerwona kartka od Fundacji Greenmind dla Wód Polskich za brak reakcji na powódź zatorową w rejonie Płocka. Choć w styczniu Wody Polskie (WP) dostały od podatników kolejne 2 lodołamacze za 37 mln zł, nie likwidują zatoru na zbiorniku włocławskim, tłumacząc się mrozem. Życie i zdrowie obywateli nie mają znaczenia? Dla WP najważniejsza jest instrukcja lodołamania.

Pokaż całość »

Księżycowy krajobraz nad Krzyworzeką

Na nic zdały się alarmy Fundacji Greenmind. Na zlecenie Wód Polskich Zarządu Zlewni w Krakowie ciężki sprzęt zniszczył siedliska gatunków chronionych w Krzyworzece. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska o tym wie, ale milczy.

Pokaż całość »