aPZRP: Błędne diagnozy, nieskuteczne działania, zmarnowane pieniądze

Wody Polskie pieniądze przeznaczone na ochronę przeciwpowodziową kierują na żeglugę i regulacje rzek, zwiększające ryzyko powodziowe. Według analiz wykonanych na zamówienie Fundacji Greenmind projekty aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzeczy Odry i Wisły nie spełniają kryteriów planów ochrony przeciwpowodziowej. Polscy i europejscy podatnicy zapłacili za nie prawie 49 mln zł.

Pokaż całość »

Decyzja dla stopnia w Siarzewie uchylona!

Minister Klimatu i Środowiska uchylił w całości decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla przedsięwzięcia pt. „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka – realizowanego w wariancie Siarzewo”.

Pokaż całość »

Bez dostępu do informacji konsultacje są fasadowe

Przedstawiciele społeczni uczestniczący w konsultacja projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym żądają dostępu do informacji. Bez danych dotyczących wpływu proponowanych inwestycji na ryzyko wystąpienia powodzi składanie uwag i wniosków do, kluczowych dla adaptacji do zmian klimatu, dokumentów jest niemożliwe.

Pokaż całość »