Potrzebujemy zdrowych rzek

Zapory, jazy, prostowanie koryt niszczą rzeki, ich doliny i związaną z nimi bezcenną przyrodę. Skanalizowane, poprzegradzane zaporami rzeki tracą zdolność do samooczyszczania i regeneracji, tym samym – odporność na zatrucia, np. takie, jakiego doświadczyła w 2022 roku Odra. Niszczenie rzek zagraża też ludziom, m.in. pozbawiając ich wody pitnej, miejsc wypoczynku i uderza w nadrzeczny biznes, oparty na rzekach czystych, swobodnie płynących.
 

Nie odpuszczamy, ale potrzebujemy Waszego wsparcia

Bazując na wieloletnim doświadczeniu będziemy angażować się w postępowania administracyjne oraz zaskarżać do sądów szkodliwe dla rzek decyzje. Jednakże, w nowej sytuacji prawnej nieodzowne jest zatrudnienie zewnętrznych ekspertów i prawników.

Prosimy Was o darowizny, abyśmy mogli skutecznie reprezentować rzeki.

Dzięki Waszemu wsparciu za 10 lat wszyscy będziemy mogli cieszyć się swobodnie płynącymi czystymi rzekami.

Dołącz do nas i wspólnie DAJMY RZEKOM GŁOS!

 

O co chodzi z tymi ustawami?

Lex Knebel wprowadza ulgową ścieżkę decyzyjną dla tzw. inwestycji strategicznych. Ich realizacja będzie możliwa:
- bez konsultacji z mieszkańcami i właścicielami gruntów,
- wbrew ustaleniom planów zagospodarowania przestrzennego i woli samorządów,
- bez oceny oddziaływania na środowisko.

Na listę inwestycji strategicznych rząd może dowolnie wpisać każdą zaporę, jaz, czy regulację rzeki, bez żadnego trybu.

Specustawa odrzańska pozwala na zastosowanie uproszczonej procedury administracyjnej w stosunku do tych stopni wodnych, jazów czy regulacji rzek, które zostały wpisane na listę ok. 160 „inwestycji dla Odry”. Zastosowanie w stosunku do nich przepisów specustawy powodziowej oznacza m.in. uproszczone procedury wywłaszczania właścicieli nieruchomości i wysiedlania mieszkańców. Wbrew cynicznie wprowadzającej w błąd nazwie, Ustawa o renaturyzacji Odry nie zawiera żadnych działań renaturyzacyjnych i powinna nazywać się ustawą o dobijaniu Odry.

Greenmind = wiedza i doświadczenie

W Fundacji Greenmind mamy wiedzę i wieloletnie doświadczenie w ochronie przyrody. Są wśród nas byli członkowie Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Znamy się nie tylko na przyrodzie, ale też na prawie i procedurach administracyjnych. Mamy grono współpracujących z nami ekspertów i prawników.

Naszą wiedzę przekładamy na obronę rzek w postępowaniach administracyjnych i przed sądami. Mamy na koncie dziesiątki wygranych batalii przed organami administracyjnymi oraz spraw wygranych w sądach administracyjnych.

Nasze bitwy o rzeki:

Planowana zapora na dolnej Wiśle

Od 6 lat bierzemy udział w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla stopnia wodnego Siarzewo, poniżej Włocławka. Dotąd wygraliśmy w sądzie 3 sprawy dotyczące przewlekłego prowadzenia postępowania odwoławczego i 2 sprawy o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji RDOŚ. W walce o wolną Wisłę współpracujemy z innymi organizacjami i grupami nieformalnymi.

Odra

Jesteśmy też nad Odrą, nie zostawiamy jej na pastwę technokratów, szczególnie po zeszłorocznej katastrofie. Braliśmy udział w szacowaniu strat w sierpniu 2022, informowaliśmy media o przyczynach i rozmiarach katastrofy. Pracujemy z partnerami z Koalicji Ratujmy Rzeki i międzynarodowej koalicji Czas na Odrę nad społecznym planem rewitalizacji Odry.

Dolna Wisła i stopień wodny Włocławek

Posadziliśmy na ławie oskarżonych osoby odpowiedzialne za utworzenie na dolnej Wiśle sztucznej fali na potrzeby spławienia kadłuba holenderskiej barki z Płocka do Gdańska. Gwałtowny wzrost poziomu wody zniszczył setki lęgów chronionych ptaków. Obecnie uczestniczymy w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zatrzymywania przepływu w Wiśle poniżej stopnia Włocławek. Odwołując się od decyzji RDOŚ w Bydgoszczy chcemy zapobiec śmierci milionów ryb i skorupiaków.

Zbiornik Kąty – Myscowa

W ścisłej współpracy z mieszkańcami Myscowej, Kątów i Polan w Beskidzie Niskim od kilkunastu lat bronimy przyrody Magurskiego Parku Narodowego i pięknej doliny Wisłoki przed budową zapory i sztucznego zbiornika wodnego. W postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej przedłożyliśmy ekspertyzy udowadniające bezzasadność tej inwestycji i towarzyszących jej przymusowych wysiedleń.

Dołącz do nas, kliknij Wpłać darowiznę i DAJ RZEKOM GŁOS!

Możesz też wesprzeć nas wpłatą na konto 12 8369 0008 0069 7213 2000 0070

z dopiskiem “Dajmy rzekom głos”