Potrzebujemy zdrowych rzek

Zapory, jazy, prostowanie koryt niszczą rzeki, ich doliny i związaną z nimi bezcenną przyrodę. Skanalizowane, poprzegradzane zaporami rzeki tracą zdolność do samooczyszczania i regeneracji, tym samym – odporność na zatrucia, np. takie, jakiego doświadczyła w 2022 roku Odra. Niszczenie rzek szkodzi też ludziom, m.in. pozbawiając ich wody pitnej, miejsc pracy i rekreacji, zwiększając zagrożenie powodziowe (skanalizowana rzeka nie ma gdzie się bezpiecznie rozlać).

Wpłać już teraz i zatrzymaj niszczenie rzek!

 


 

Nie odpuszczamy, ale potrzebujemy Waszego wsparcia

Tuż przed wyborami sejmowa większość przeforsowała dwie ustawy ograniczające prawa obywateli i organizacji społecznych oraz głos samorządów w postępowaniach dotyczących środowiska: specustawę odrzańską  i tzw. Lex-Knebel. Jednak nie poddajemy się! Bazując na wieloletnim doświadczeniu będziemy dalej podejmować kroki prawne wobec konkretnych inwestycji, niszczących znane Wam rzeki.

Dlatego prosimy Was o darowizny, aby mimo utrudnień i złych ustaw, wciąż stać na straży rzek i mieszkających nad nimi ludzi i zwierząt. Dzięki Twojej darowiźnie będziemy mogli zaangażować ekspertów oraz prawników i z ich pomocą bronić rzek w postępowaniach administracyjnych i sądowych!!!

Pomóż nam w dalszych działaniach – wpłać darowiznę!

O co chodzi z tymi ustawami?

Lex Knebel wprowadza ulgową ścieżkę decyzyjną dla tzw. inwestycji strategicznych. Ich realizacja będzie możliwa:
- bez konsultacji z mieszkańcami i właścicielami gruntów,
- wbrew ustaleniom planów zagospodarowania przestrzennego i woli samorządów,
- bez oceny oddziaływania na środowisko.

Na listę inwestycji strategicznych rząd może dowolnie wpisać każdą zaporę, jaz, czy regulację rzeki, bez żadnego trybu.

Specustawa odrzańska pozwala na zastosowanie uproszczonej procedury administracyjnej w stosunku do tych stopni wodnych, jazów czy regulacji rzek, które zostały wpisane na listę ok. 160 „inwestycji dla Odry”. Zastosowanie w stosunku do nich przepisów specustawy powodziowej oznacza m.in. uproszczone procedury wywłaszczania właścicieli nieruchomości i wysiedlania mieszkańców. Wbrew cynicznie wprowadzającej w błąd nazwie, Ustawa o renaturyzacji Odry nie zawiera żadnych działań renaturyzacyjnych i powinna nazywać się ustawą o dobijaniu Odry.

Greenmind = wiedza i doświadczenie

W Fundacji Greenmind mamy wiedzę i wieloletnie doświadczenie w ochronie przyrody. Są wśród nas byli członkowie Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Znamy się nie tylko na przyrodzie, ale też na prawie i procedurach administracyjnych. Mamy grono współpracujących z nami ekspertów i prawników.

Naszą wiedzę przekładamy na obronę rzek w postępowaniach administracyjnych i przed sądami. Mamy na koncie dziesiątki wygranych batalii przed organami administracyjnymi oraz spraw wygranych w sądach administracyjnych.

Nasze bitwy o rzeki:

Planowana tama na dolnej Wiśle

Od 6 lat bierzemy udział w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla stopnia wodnego Siarzewo, poniżej Włocławka. Dotąd wygraliśmy z organami państwa w sądach administracyjnych 10 spraw związanych z tą inwestycją. Zmusiliśmy Ministra Klimatu i Środowiska, żeby w końcu rozpatrzył nasz wniosek o uchylenie wykonania decyzji wydanej przez RDOŚ w Bydgoszczy. W walce o wolną Wisłę współpracujemy z innymi organizacjami i grupami nieformalnymi.

Odra

Jesteśmy też nad Odrą, nie zostawiamy jej na pastwę technokratów, szczególnie po zeszłorocznej katastrofie. Braliśmy udział w szacowaniu strat w sierpniu 2022, informowaliśmy media o przyczynach i rozmiarach katastrofy. Pracujemy z partnerami z Koalicji Ratujmy Rzeki i międzynarodowej koalicji Czas na Odrę nad społecznym planem rewitalizacji Odry.

Dolna Wisła i stopień wodny Włocławek

Posadziliśmy na ławie oskarżonych osoby odpowiedzialne za utworzenie na dolnej Wiśle sztucznej fali na potrzeby spławienia kadłuba holenderskiej barki z Płocka do Gdańska. Gwałtowny wzrost poziomu wody zniszczył setki lęgów chronionych ptaków. Obecnie uczestniczymy w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zatrzymywania przepływu w Wiśle poniżej stopnia Włocławek. Odwołując się od decyzji RDOŚ w Bydgoszczy chcemy zapobiec śmierci milionów ryb i skorupiaków.

Zbiornik Kąty – Myscowa

W ścisłej współpracy z mieszkańcami Myscowej, Kątów i Polan w Beskidzie Niskim od kilkunastu lat bronimy przyrody Magurskiego Parku Narodowego i pięknej doliny Wisłoki przed budową zapory i sztucznego zbiornika wodnego. W postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej przedłożyliśmy ekspertyzy udowadniające bezzasadność tej inwestycji i towarzyszących jej przymusowych wysiedleń.

Dołącz do nas, kliknij Wpłać darowiznę i DAJ RZEKOM GŁOS!

Możesz też wesprzeć nas wpłatą na konto 12 8369 0008 0069 7213 2000 0070

z dopiskiem “Dajmy rzekom głos”

 

Kampania crowdfundingowa jest elementem rozwoju instytucjonalnego Fundacji Greenmind finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.