Małgorzata Górska

Niedoszły „szkodnik społecznik”. Magister inżynier ochrony środowiska. Od początku pracy zawodowej związana z organizacjami pozarządowymi: WWF Polska,  Ogólnopolskie  Towarzystwo Ochrony Ptaków, Greenpeace Polska. Od 2002 roku zaangażowana w interwencje ekologiczne większego (kampania na rzecz zmiany przebiegi drogi Via Baltica) i mniejszego kalibru (np. osuszanie łąk cennych przyrodniczo) na poziomach od lokalnego po instytucje europejskie. Angażuje się w procesy kształtowania polityk unijnych, krajowych i regionalnych w zakresie dotyczącym ochrony środowiska. W latach 2008-13 członkini Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku.
Laureatka Nagrody Goldmanów (2010, Europa) za koordynację kampanii Via Baltica.  W  Fundacji  Greenmind – członek Zarządu. Zastępca dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w latach 2014-2017. Prywatnie: pasjonatka tkactwa ludowego, propagatorka turystyki ekologicznej, amatorka rolnictwa organicznego oraz harmonijnego i zdrowego życia.

Przemysław Chylarecki

Biolog, głównie ornitolog, zainteresowany nie tylko ekologią, ale i ochroną ptaków. Nieuleczalnie zafascynowany ptakami siewkowymi. Wczesne rozpoczęcie kariery terenowego podglądacza ptaków i niewysoki tzw. pesel sprawiły, że pojęcie niszczenia i utraty siedlisk ma dla niego bardzo konkretny i emocjonalny wymiar. Współzałożyciel Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) oraz Fundacji Greenmind, członek Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN, były członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody (do czasów tzw. dobrej zmiany) oraz Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Pracuje w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN. W Fundacji Greenmind jest członkiem Zarządu.

Jacek Engel

Ponad 30 lat w ochronie przyrody. Z wykształcenia leśnik (SGGW), choć w lesie nie przepracował ani jednego dnia. Najlepiej porusza się na styku ochrony przyrody i gospodarki wodnej. Po doświadczeniach zawodowych w nauce, ciałach rządowych, samorządowych oraz pozarządowych, obecnie „sam sobie sterem żeglarzem i okrętem”. Członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, były członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody . Autor, współautor, redaktor ekspertyz i publikacji dotyczących gospodarki wodnej, ochrony przyrody i ocen oddziaływania na środowisko. W Fundacji pełni funkcję Prezesa.

Marta Majka Wiśniewska

Z wykształcenia inżynier środowiska, z dużym naciskiem na gospodarkę wodną i oceny oddziaływania na środowisko. Od roku 2001 związana z sektorem pozarządowym (WWF Polska, CEE Bankwatch Network, Polska Zielona Sieć). Czuje się oficerem politycznym, zajmuje się polityką środowiskową, planuje strategie działań, kreśli scenariusze (zazwyczaj czarne lub spiskowe), nie odpuszcza. Autorka, współautorka, redaktorka ekspertyz i publikacji dotyczących funduszy europejskich, gospodarki wodnej, ochrony przyrody i ocen oddziaływania na środowisko. Była członkinią Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, komitetów monitorujących wdrażanie funduszy UE, członkinią Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko Województwa Mazowieckiego, uczestniczyła w programowaniu funduszy UE na lata 2014-2020. Bierze udział w pracach Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pracuje na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (projekt CLEARANCE). W Fundacji pełni funkcję członka Zarządu.

Ryszard Babiasz

Nieformalnie współpracuje z Fundacją już od lat. Z wykształcenia ochroniarz środowiska, z zawodu zazwyczaj też. W odróżnieniu od Twórców Fundacji, nie sprawował nigdy żadnych funkcji w ciałach doradczych i konsultacyjnych z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. Może to i lepiej. Na przestrzeni lat ma jednak bolesne doświadczenia urzędnicze – w tworzących się wówczas RDOŚ-i oraz znacznie krótsze – w jednym z polskich parków narodowych. Przez wiele lat współpracownik Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Współpracował, a nawet do dziś współpracuje z wieloma organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody i dziedzictwa kulturowego. Mieszkał, bądź pomieszkiwał w wielu miejscach w Polsce, co pozwoliło mu zbudować sobie obraz współczesnej kondycji polskiej przyrody i tempa jej zmian. Nie jest jednak pesymistą z rodzaju tych, co mówią że już gorzej być nie może. Najbardziej przywiązany do ochrony wód płynących, zwłaszcza karpackich dopływów Wisły z przyległościami. Lubi też „babrać się” w dokumentach planistycznych. W Fundacji pełni rolę współpracownika, co to zawsze namówi Zarząd na wejście w jakąś wielce beznadziejną sytuację.