Fundacja Greenmind została utworzona przez czwórkę przyjaciół z długą historią pracy w ochronie przyrody, wywodzących się z różnych środowisk i mających indywidualny bagaż doświadczeń wynikający m.in. z aktywności w różnych ekologicznych organizacjach pozarządowych. Chcieliśmy wypełnić wciąż pustawą niszę „niepokornego ekologicznego społeczeństwa obywatelskiego”, a impulsem była wygrana batalia o Rospudę. Przemyśleliśmy również to i owo.

Walczymy o to, by za 10 lat ludzie w Polsce nadal cieszyli się piękną przyrodą , czystymi rzekami i harmonijnym krajobrazem. Uczestnicząc w postępowaniach administracyjnych i sądowych pilnujemy, żeby budowa dróg, zapór wodnych, farm wiatrowych, wycinka lasów służyły ludziom, jednocześnie nie niszcząc przyrody.

 

Lokując się w zielonej przestrzeni europejskiego społeczeństwa obywatelskiego zamierzamy w pierwszym rzędzie działać na rzecz wcielania w życie mechanizmów prawnych dających mieszkańcom Unii Europejskiej możliwość współdecydowania o jakości środowiska, w którym żyją i w którym my żyjemy. Chcemy oddziaływać na środowiskowy wymiar polityk, planów programów i projektów, które wpływają na jakość środowiska i jakość życia ludzi. Wiemy też z autopsji, że wiedza, determinacja i pasja pozwalają wpływać na kształt konkretnych decyzji dotyczących naszego otoczenia. Greenmind – włączamy zielone myślenie.