#ratujmyrzeki

ratujmyrzekilogo_transparentne-12-12

Widząc jak systematycznie kolejne odcinki rzek Polski są dewastowane, zaniepokojeni zapowiedziami następnych inwestycji o negatywnych skutkach, postanowiliśmy  w roku 2016 połączyć siły i powołać Koalicję Ratujmy Rzeki. Koalicja skupia organizacje pozarządowe, naukowców, osoby prywatne, grupy społeczne i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych nie jest obojętny.

Polskie rzeki i naturalne zasoby wodne są coraz  intensywniej eksploatowane i przekształcane. Od lat z całego kraju docierają do nas informacje o negatywnych działaniach i inwestycjach pogarszających stan polskich wód. W niektórych miejscach sytuacja jest wręcz tragiczna. Dzieje się tak pomimo zapewnień ze strony kolejnych rządów i samorządów o chęci poprawy sytuacji, pomimo przyjęcia zobowiązań Ramowej Dyrektywy Wodnej UE.

Polityka wodna niewiele się zmienia, czasem zmienia się na gorsze, a jej twórcy pozostają głusi na apele o potrzebę zaprzestania szeregu szkodliwych działań z zakresu regulacji, zabudowy koryt, przegradzania rzek i melioracji odwadniających ich doliny. Często ignorowane są nawet propozycje alternatywnych rozwiązań i modyfikacji, które mogłyby ograniczyć straty środowiskowe i lepiej zabezpieczyć ludzi.

Koalicja ma za zadanie wzmocnić głos ws. rzek i przekonać decydentów do współpracy na rzecz powstrzymania dalszej degradacji zasobów wodnych Polski. Działając razem, docieramy do szerszego grona odbiorców z naszymi analizami problemów, zwiększając szanse, że nasze sugestie zmian prawnych, projektowych, i technologicznych spotkają się z należną uwagą.

W chwili obecnej nadal dominuje przestarzałe podejście traktujące ekosystemy wodne i od wód zależne jako przestrzeń do eksploatacji i zabudowy. My to zmieniamy! Nie godzimy się na kontynuowanie szkodliwych metod zarządzania wodami. W interesie obywateli i państwa leży, by pozostawić/oddać „przestrzeń rzekom” oraz chronić i odtwarzać retencję naturalną.  Konieczność łagodzenia skutków powodzi i suszy, ograniczenia kosztów budowania i utrzymywania infrastruktury hydrotechnicznej jest podstawą do zachowania naszego narodowego bogactwa przyrodniczego rzek Polski.

 

batory-logo-simple-600x600

Koalicji Ratujmy Rzeki wsparcia finansowego udziela Fundacja im. Stefana Batorego. Grant, przyznany Fundacji Greenmind – członkowi Koalicji, przeznaczony jest na wzmocnienie KRR w zakresie komunikacji i pozyskiwania źródeł finansowania, monitoring decyzji mających wpływ na środowisko podejmowanych przez władze publiczne, współpracę z lokalnymi społecznościami w rejonach narażonych przez przedsięwzięcia hydrotechniczne.

Okres wsparcia: 1 lutego 2018 – 31 lipca 2019
Kwota wsparcia: 100 000 zł