Ministerstwo Środowiska, zgodnie z tradycją Rządu RP przesłało do konsultacji w okresie świąteczno-noworocznym szereg nowelizacji aktów prawnych. W tym tygodniu zakończyły się konsultacje ustawy zmieniającej ustawę – Prawo łowieckie. Wśród uwag  złożonych przez Fundację najważniejsze dotyczą 3 kwestii:

1. Projekt, wbrew deklaracjom, nie odpowiada na zarzuty Trybunału Konstytucyjnego i w dalszym ciągu sankcjonuje uprzywilejowaną pozycję zarządców i właścicieli obwodów łowieckich (krótko mówiąc – myśliwych) w stosunku do właścicieli i dzierżawców gruntów.

2. Nowelizacja ustawy potwierdza monopol i faworyzowanie Polskiego Związku Łowieckiego, który jest, zdaje się, jedynym w tej chwili stowarzyszeniem, do którego przynależność jest warunkiem uprawiania hobby i które ma tak wysoką pozycję i przywileje w strukturze Państwa.

3. Przeniesione bezkrytycznie do ustawy z rozporządzenia zasady wykonywania polowania są zbiorem nieprecyzyjnych życzeń, nie popartych, żadnymi dowodami naukowymi, a użyte terminy dalekie są od zalecanej w praktyce legislacyjnej precyzji.

Z tekstem naszych uwag można zapoznać się tutaj.

Polecamy komentarz Przemka Chylareckiego na stronie „Komentujemy rzeczywistość”.

Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter