W przededniu decyzji Ministra Środowiska dotyczącej zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej Greenpeace Polska, Fundacja Greenmind, WWF Polska i Fundacja Dzika Polska rozpoczęły zbiórkę podpisów pod petycją na rzecz zapewnienia temu wyjątkowemu miejscu należytej ochrony. Petycję do Premier Beaty Szydło można podpisać na stronie www.kochampuszcze.pl.

W nadchodzących dniach ważyć się będą losy Puszczy Białowieskiej. Minister Środowiska, Jan Szyszko, ma podpisać aneks do Planu Urządzenia Lasu (PUL) Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012-2021, którego efektem będzie m.in. kilkukrotne zwiększenie wycinki drzew na terenie Puszczy Białowieskiej, obejmujące również drzewostany stuletnie i starsze. W przypadku zatwierdzenia przez ministra zmian w PUL, Puszcza może zostać nieodwracalnie zniszczona i zmieniona w plantację drzew, a Polacy utracą swoje wielowiekowe dziedzictwo narodowe.

Zwiększenie wycinki drzew w Puszczy negatywnie oceniły organizacje ekologiczne oraz naukowcy, w tym Rada Naukowa Białowieskiego Parku NarodowegoPaństwowa Rada Ochrony Przyrody i Komitet Ochrony Przyrody PAN.

Puszcza Białowieska to ostatni w Europie nizinny las o cechach naturalnych. Poza obszarami oficjalnie chronionymi (stanowią one jedynie 30% powierzchni polskiej części Puszczy), na jej terenie znajdują się fragmenty naturalnych lasów, jakie przed wiekami porastały Europę. Aby chronić ten niezwykły ekosystem i zachodzące w nim procesy, w 2005 roku cały obszar Puszczy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.

Apel o ochronę Puszczy Białowieskiej zainicjowany przez Greenpeace Polska, Fundację Greenmind, WWF Polska i Fundację Dzika Polska można podpisać na stronie www.kochampuszcze.pl. Wszystkie podpisy zostaną przekazane Premier Beacie Szydło.

 

Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter