W czwartek, 16 lutego o godz. 16.00, rozpocznie się w Hajnówce przy ulicy Piłsudskiego, spotkanie inauguracyjne projektu Rzeka nie jest rzeczą* dotyczące rzeki Leśnej.

Projekt Rzeka nie jest rzeczą prowadzony jest przez Fundację Greenmind i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i ma na celu zainicjowanie zmiany w społecznym postrzeganiu rzek poprzez potraktowanie ich jako dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego lokalnej społeczności. Projekt będzie prowadzony równolegle w czterech lokalizacjach – nie tylko nad Leśną, ale i nad Sękówką, Wełną i Welem. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się ze szczegółami projektu.

W spotkaniu wezmą udział członkowie lokalnej społeczności oraz reprezentanci lokalnych władz. Uczestnicy wysłuchają kilku prezentacji dotyczących kulturowego znaczenia oraz stanu wód w regionie, a także podyskutują na temat ich ochrony. Spotkanie ma potrwać ok.  3 godzin. W trakcie, goście będą mogli dodatkowo wypełnić ankietę dotyczącą relacji ludzi z rzeką.

Więcej informacji można znaleźć na stronach parterów projektu:

https://greenmind.pl/nasze-dzialania/projekty/rzeka-nie-jest-rzecza/
https://otop.org.pl/naszeprojekty/edukujemy/rzeka-nie-jest-rzecza/

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Budżet projektu: 96 781,88 euro

Patronat nad projektem objęła Koalicja Ratujmy Rzeki.

Kontakt: iga.szewczuk (at) otop.org.pl

*Rzeka nie jest rzeczą to projekt mający na celu zaangażowanie mieszkańców czterech lokalizacji w działania skierowane na zmianę postrzegania rzeki – jako elementu przyrodniczo-kulturowego i dziedzictwa społeczności lokalnej, a nie źródła zagrożenia (do ujarzmienia) albo przedmiotowego źródła zasobów.

Obszar realizacji projektu:

Realizacja projektu będzie przebiegać w czterech lokalizacjach:

 • Rzeka Leśna – grupa mieszkańców miasta Hajnówka chce zatrzymać wylewanie odpadów chemicznych do rzeki przez fabrykę Gryfskand. Mieszkańcy od  wielu lat walczą o czystość rzeki, przy współpracy z  zaangażowanymi radnymi.
 • Rzeka Wel – Fundacja Wybudowanie obrała za cel budowanie tożsamości mieszkańców gminy Grodziczno i Nowe Miasto Lubawskie w oparciu o lokalną kulturę i przyrodę, gdzie znaczącą rolę pełni rzeka.
 • Rzeki Wełna, Flinta i Mała Wełna – grupa mieszkańców wsi w gminie Rogoźno i Oborniki walczy o zachowanie ciągłości rzek i usunięcie z nich barier migracyjnych dla  organizmów.
 • Rzeka Sękówka – grupa mieszkańców Gorlic chciałaby udrożnić rzekę poprzez likwidację stopnia wodnego (w działania zaangażowany jest również lokalny samorząd).

Wśród najważniejszych działań projektu znajdują się:

 • Badania przyrodnicze metodą bio-blitz  wykonywanych wspólnie przez ekspertów/tki przyrodników z różnych dziedzin oraz przedstawicieli społeczności lokalnej. Planowane badania obejmują hydromorfologię oraz botanikę lub ornitologię.
 • Świętowanie dni związanych z rzekami.
 • Badania antropologiczne obejmujące liczne wywiady indywidualne oraz grupowe, analizę dostępnych danych oraz opracowanie zebranych materiałów.
 • Warsztaty fotograficzne zakończone wystawą fotograficzną.
 • Warsztaty krajobrazowe mające na celu stworzenie nowej mapy rzeki i jej otoczenia, opartej na miejscach, które mają potencjał krajoznawczy, są związane z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym.
 • Zbudowanie / wzmocnienie utworzenie emocjonalnej więzi ludzi z rzeką, dzięki zmobilizowaniu do działań wokół rzek.
 • Przygotowanie czterech studiów przypadków, które posłużą podniesieniu kompetencji organizacji i ekspertów/ek zrzeszonych w Koalicji Ratujmy Rzeki, na gruncie współpracy i aktywizowania społeczności lokalnych.
Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter