Wczoraj, 25 września Fundacja Greenmind złożyła odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zezwalającej PGW Wody Polskie na modernizację progu podpiętrzającego stopień Włocławek oraz wielokrotne zatrzymywanie(w sumie 110 dni) i modyfikowanie (45 dni) przepływu wody w Wiśle poniżej Włocławka.

RDOŚ, akceptując bezkrytycznie tezę inwestora, że to tylko taki „remoncik” zrezygnował z oceny oddziaływania na środowisko i z wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przypominamy, że w analogicznej sytuacji, na skutek 30-krotnego wstrzymywania przepływu Wisły jesienią 2018 r. uśmiercono ponad 4 mln ryb, martwych małży nikt nie liczył. Ani inwestor, ani organ ochrony przyrody nie wyciągnęli z tego żadnych wniosków. Nie mamy wątpliwości, że „zakręcanie kurka” z Wisłą ponownie zabije miliony organizmów wodnych.

Co gorsze, Wody Polskie trwale pogorszą warunki migracji ryb w górę Wisły. W opinii naszych ekspertów, planowane prace kwalifikują się jako rozbudowa lub przebudowa i powinny zostać poddane procedurze ooś. Zmienione zostaną parametry i kubatura budowli, a obłożenie progu gładkimi płytami uniemożliwi rybom jego pokonanie i dotarcie do przepławki na stopniu.

Udostępnij ten artykułEmailFacebookTwitter