Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz przedmioty majątkowe nabyte przez Fundację w ramach prowadzonej działalności. Majątek Fundacji może pochodzić szczególności z: przychodów z publicznych imprez i innych akcji organizowanych przez Fundację, zbiórek publicznych, darowizn, spadków, zapisów i innych bezpłatnych przysporzeń, dochodów z mienia ruchomego i nieruchomego Fundacji oraz praw majątkowych, dotacji, grantów, dywidend i zysków z akcji, udziałów, obligacji, lokat bankowych i innych inwestycji, dochodów z działalności gospodarczej.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Sprawozdania finansowe są dostępne w zakładce Sprawozdania.

Przychody i wydatki w ostatnich latach:

  • 2019: przychody 185 731,91‬ zł, wydatki 53 158,51 zł
  • 2018: przychody 231 775,94‬ zł, wydatki 69 242,64 zł
  • 2017: przychody 331 739,58 zł, wydatki 177 716,31 zł
  • 2016: przychody 194 306,42 zł, wydatki 66 239,77 zł
  • 2015: przychody 331 739,58 zł, wydatki 177 416,31 zł
  • 2014: przychody 307 515,82 zł, wydatki 111 559,83 zł
  • 2013: przychody 220 851,90 zł, wydatki 44 488,26 zł
  • 2012: przychody 7 780,12 zł, wydatki 5 666,39 zł
  • 2011: przychody 2 957,39 zł, wydatki 2 032,55 zł
  • 2010: przychody 150 194,54 zł, wydatki 256,94 zł