Programem wieloletnim w Mierzeję i Zalew

Zakończyły się konsultacje społeczne programu wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W uwagach przekazanych Urzędowi Morskiemu w Gdyni Fundacja Greenmind wykazała, że konsultowane dokumenty z uwagi na niską jakość i liczne wewnętrzne sprzeczności w ogóle nie powinny ujrzeć światła dziennego.

Pokaż całość »

Minister nie chce wiedzieć ile jest łosi

W liście do Ministra Środowiska cztery organizacje pozarządowe, w tym Fundacja Greenmind, wyraziły dezaprobatę wobec wycofania się resortu z zapowiadanej oceny liczebności krajowej populacji łosia. Leśnicy policzą łosie po staremu, ignorując zalecenia naukowców, więc wciąż nie będziemy wiedzieć ile łosi żyje w Polsce i czy planowane zniesienie moratorium na odstrzał łosi ma jakiekolwiek uzasadnienie.

Pokaż całość »

Aarhus, mamy problem!

Fundacja Greenmind przekazuje Ministrowi Środowiska uwagi i wnioski do projektu zmiany Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Ważnym ich elementem jest wskazanie rozbieżności pomiędzy projektem ustawy a zapisami Konwencji z Aarhus i dyrektywy 2011/92/UE.

Pokaż całość »

Licówka na straży Prawa łowieckiego

W środę Fundacja Greenmind złożyła uwagi do projektu nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Zwróciliśmy Ministrowi Środowiska uwagę na szereg nieścisłości oraz bezrefleksyjne przełożenie archaicznego pojmowania łowiectwa do krajowego systemu prawnego.

Pokaż całość »