Zimny prysznic dla lokalnych lotnisk

Komisja Europejska nakazała w dniu dzisiejszym zwrot 91,7 mln zł dotacji przyznanej ze środków publicznych przez gminy Gdynia i Kosakowo portowi lotniczemu Gdynia-Kosakowo. Prawie miesiąc temu Fundacja pisała o absurdalności budowy ze środków publicznych małych lokalnych lotnisk, które nie mają szans stać się rentowe.

Pokaż całość »

Fundacja Greenmind kwestionuje racjonalność inwestowania w żeglugę śródlądową

Fundacja Greenmind przekazała Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju uwagi dotyczące planów rozwoju wodnego transportu śródlądowego w ramach zakończonych 5 lutego konsultacji Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020. Fundacja domaga się usunięcia z Dokumentu niezwykle kosztownych inwestycji w żeglugę śródlądową, która w warunkach Polski jest nieracjonalna społecznie, nieefektywna ekonomicznie i szkodliwa środowiskowo.

Pokaż całość »

Inauguracja strony internetowej Fundacji Greenmind

Rusza strona inetrnetowa Fundacji Greenmind. Głównie dzięki wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Będziemy na niej na bieżąco informować o postępach projektu Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian, a także o ważnych wydarzeniach w ochronie środowiska.

Pokaż całość »