Rządowa pomyłka, czy świadoma marginalizacja sektora pozarządowego w Polsce?

Kilkadziesiąt pozarządowych organizacji ekologicznych (POE) zaapelowało dziś w liście otwartym do Premiera o przywrócenie warunków umożliwiających sektorowi pozarządowemu aplikowanie o środki unijne na ochronę przyrody i edukację ekologiczną. Sytuacja jest dramatyczna – uznając VAT za wydatek niekwalifikowany i ograniczając dofinansowanie ze środków krajowych projektów ochrony przyrody realizowanych przez POE, Rząd skutecznie wyeliminował sektor pozarządowy z grupy potencjalnych beneficjentów Osi II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pokaż całość »

Ankieta. Czy Konwencja z Aarhus działa w Polsce?

Dostęp obywateli do informacji o środowisku i możliwość ich udziału w decyzjach dotyczących środowiska to jedne z licznych zdobyczy polskiej demokracji. Czy prawo to, zagwarantowane m.in. Konwencją z Aarhus, działa w praktyce, chcemy sprawdzić prosząc Was o wzięcie udziału w badaniu ankietowym.

Pokaż całość »

100 lat niszczenia Puszczy Białowieskiej. Leśnicy łamią umowę z ministerstwem i przyrodnikami

Właśnie mija sto lat odkąd rozpoczęto wycinkę Puszczy Białowieskiej. Obecnie tylko 30 proc. jej powierzchni jest chronione krajowym prawem, a ochrona reszty unikatowego lasu trzeszczy w szwach na skutek działań leśników. Stąd apel organizacji ekologicznych – Greenpeace Polska, Fundacji Greenmind, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska – o powołanie rezerwatu w celu ochrony naszego dziedzictwa przyrodniczego.

Pokaż całość »

Rozporządzeniem w przyrodę i w Konwencję z Aarhus

Lipcowy projekt zmian Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ułatwi realizację dużych inwestycji narciarskich – szkodliwych dla przyrody i krajobrazu. Proponowane zmiany istotnie ograniczą prawa obywateli do uczestniczenia w decyzjach dotyczących środowiska.

Pokaż całość »