Kto nam zabiera wodę i jak przygotować się do zmian klimatu?

Katastrofa klimatyczna i towarzyszący im wzrost częstotliwości ekstremalnych zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych, w tym m.in. deszczy nawalnych, gwałtownych wezbrań prowadzących do powodzi błyskawicznych, długotrwałych i dotkliwych suszy, sprawia, że co raz częściej poszukujemy rozwiązań łagodzących ich skutki, podejmujemy działania adaptujące do zmian klimatu czy pochylamy się nad potrzebą ochrony zasobów wodnych, w większym niż dotychczas zakresie.